Se invitation og indhold


Torsdag den 21. januar 2010 holdes 2. møde i DNU-panel for patienter og pårørende. Se invitation til mødet.

"Åbent inspirationsforum"
DNU-Panelet fungerer som et "åbent inspirationsforum". Selvom du ikke har deltaget i inspirationsseminar eller 1. møde i DNU–Panelet, er du velkommen til at deltage den 21. januar 2010.

Formål med mødet

Det primære formålet med mødet er at få præsenteret resultaterne af den bearbejdning af indsamlet datamateriale, som de 5 underarbejdsgrupper har arbejdet med i efteråret 2009.

Datamaterialet omhandler ønsker, krav og forventninger til Det Nye Universitetshospital, fra patienter og pårørende, deres patientforeninger og det regionale sundhedsbrugerråd

Præsentationerne vil give indblik i, hvilke inputs der allerede indgår som en del af planlægning, og hvilke der ikke forventes tilgodeset.10. januar 2010
/mar