Vigtig viden fra forskning i de fysiske rum tages med i planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus.


Arbejdspladsens fysiske rum påvirker menneskers adfærd. Faktorer som blandt andet indretning, møblering, lysforhold, temperatur og visuel adgang til natur kan have afgørende indflydelse på jobtilfredsheden.


I forbindelse med planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus er det derfor vigtigt for Projektafdelingen for DNU at vide noget om, hvordan de fysiske omgivelser kan påvirke personale.

Forskning i rum
I den anledning holdt Peter Holdt Christensen mandag den 8. februar oplæg for Projektafdelingens medarbejdere. Peter Holdt Christensen, som er lektor på Center for Strategi og Globalisering ved Copenhagen Business School (CBS), har de sidste 3 år forsket i motivation, vidensdeling og rum.

Peter Holdt Christensen lagde ud med forskellige konklusioner om sit arbejde med rumforskning. Blandt andet at mennesker har forskellige behov i bestemte situationer på arbejdspladsen. For eksempel i forbindelse med medarbejderens ønske om et vist privatliv samtidig med, at der på arbejdspladsen også er brug for en høj grad af kommunikation.

Natur skaber harmoni
Det kom også frem at undersøgelser viser, at enkle indretninger som udsigt til natur, plakater med naturbilleder og planter giver større jobtilfredshed og mindre aggressive mennesker.

Peter Holdt Christensen lagde i sit oplæg vægt på, at placering af mennesker sammen i et kontorlandskab kan have både fordele og ulemper, at individer ikke nødvendigvis arbejder på samme måde og at økonomiske hensyn kan veje tungere end sociale og psykologiske hensyn.

Arbejdspladser i DNU
Projektafdelingens medarbejdere skal nu forsøge at omsætte viden og erfaringer om de fysiske arbejdsomgivelser til de hensyn, der spiller ind, når der skal planlægges arbejdspladser for DNUs personalegrupper. Eksempelvis, at alle mennesker har brug for enten at have et sted, der er ”mit” eller et der er ”vores”, for at få jobtilfredshed og imødegå stressfaktorer.

Peter Holdt Christensen udgav i 2009 bogen ”Rumforskning – fysiske omgivelser i ledelse og organisering af arbejde” om resultaterne af sin forskning.


12. februar 2010/ag