Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland er begejstret for DNU's inddragesle af patienter og pårørende i planlægningen af Det Nye Universietshospital i Århus

DNU’s borgervendte forum
indstilles til Lighedsprisen 2010


Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland indstiller DNU’s proces med inddragelse af patienter og pårørende i byggeriet af fremtidens universitetshospital i Århus til Lighedsprisen 2010.

Dagens Medicin stiftede Lighedsprisen den 20. oktober 2009 på
konferencen ’Sociale forskelle i sundhed’ i Århus. Lighedsprisen uddeles en gang årligt og gives til initiativer, der har formået at skabe lighed eller større lighed i sundhedssektoren i Danmark.

Sundhedsbrugerrådet lægger i sin indstilling vægt på den åbenhed, som DNU i forbindelse med inddragelsen af patienter og pårørende har skabt med rum og mæle for et frugtbart demokratisk forum, hvor mange værdifulde erfaringer konstruktivt er kommet positivt til udtryk og samlet til gavn og anvendelse i fremtidens udvikling i det danske sundhedsvæsen.


Læs hele pressemeddelelsen./los