Lægefagligchef Claus Thomsen søger tilbage til Medicinsk Center ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus pr. 1. april 2010


Projektafdelingens lægefaglige chef Claus Heikki Paavo Thomsen, 51 år, har valgt at søge tilbage til stillingen som centerchef ved Medicinsk Center, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. En stilling som Claus Thomsen kom fra, da han blev ansat som lægefaglig chef ved DNU den 15. maj 2008.

Som lægefaglig chef i Projektafdelingen har Claus Thomsen blandt andet haft ansvar for at lede brugerinddragelse og koordinering med eksisterende hospitaler på det kliniske område, at sikre lægefagligt indhold i DNU-projektet og omsætte den kliniske viden til krav og ønsker i byggeprogrammet.

- Claus Thomsen har på fortrinlig vis bidraget både fagligt og personligt til planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus. Det er tydeligt, at Claus har et særligt godt øje for, at det netop er et Universitetshospital, vi skal bygge og Claus har formået særligt at udfordre denne del af projektet med sin tilgang og sin vinkel på Evidensbaseret design, siger hospitalsdirektør i Projektafdelingen Villy Helleskov.

Det Nye Universitetshospital i Århus har omkring frembringelse af en Helhedsplan for projektet arbejdet meget med arealer og valg af koncepter. Projektet står nu ved indgangen til en ny periode, hvor selve byggefasen tager form.

Her bidrager Claus Thomsen, som delprojektleder for forberedelserne til byggeriet af Akutcentret, med sin viden og sine erfaringer frem til den 1. april 2010, hvor han tiltræder sin nye stilling ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus.

Herefter vil Claus Thomsen i en periode fortsat være et vigtigt bindeled mellem DNU-projektet og ét af de hospitaler i Århus, der skal samles i det nye byggeri.

Projektdirektionen ønsker Claus Thomsen tillykke med det nye job, og beklager samtidig at den lægefaglige chef har valgt at forlade Projektafdelingen.

Projektafdelingen kan dog ikke undvære en lægefaglig chefs input i DNU-projektet, hvorfor stillingen vil blive slået op snarest muligt.