Styregruppen for DNU-projektet har netop godkendt en ny og mindre udgave af Det Nye Universitetshospital i Århus.

 
Hospitalsprojektet er blevet bearbejdet som følge af, at Regionsrådet i september 2009 besluttede at rette projektet ind efter de forudsætninger om demografi og behandlingsbehov i 2018, som Regeringens Ekspertudvalget tror på.

Styregruppen for DNU godkendte torsdag den 11. februar 2010 en ny og bearbejdet udgave af hospitalsprojektet, så det passer med Region Midtjyllands Regionsråds beslutning om at satse på et hospitalsbyggeri til 8,96 mia. kroner.

Fra den oprindelige Helhedsplan for projektet er Det Nye Universitetshospital i Århus herefter skitseret i en udgave, der er reduceret med i alt 39.000 m2 nyt byggeri.

DNU-projektet er nu tilpasset et nyt scenarie om fremtiden, som er i overensstemmelse med, hvad Regeringens Ekspertudvalg antager, der bliver behov for af behandlingskapacitet.

Èn af de bærende værdier i DNU-projektet er, at der skal investeres i et såkaldt fleksibelt byggeri. Dette vil være med til at styrke mulighederne for at kunne foretage de fornødne omstillinger og bygge til i fremtiden.

Mere hospital i fremtiden
For DNU samlet set bliver der under alle omstændigheder fortsat tale om et nyt Universitetshospital på flere kvadratmetre end hospitalerne har i dag.

Inklusive i den nye udgave af DNU-projektet har Styregruppen for DNU fastholdt
en række prioriteringer, som er udtryk for værdier i det fremtidige universitetshospital. Det drejer sig om…

• Akutcentret berøres ikke af arealreduktioner
• De store operationsstuer på ca. 60 m2 fastholdes uændret
• Arealerne til kliniknær forskning er heller ikke berørt
• Konceptet for énsengsstuer med eget bad og toilet bevares – også på akutcentret
• For Intensiv bliver der tale om flere m2 og bedre standarder end i dag


Hvad sker der herefter:

  • Styregruppen behandler den 3. marts 2010 det nye skitseprojekt, anlægsoverslag og en plan for projektets gennemførelsesstrategi
  • Hospitalernes afdelingsledere orienteres om skitseprojektet i perioden fra den 8. marts til den 19. marts
  • Styregruppen godkender den 6. april 2010 DNUs videre projektering
  • Regionsrådet forventes i juni 2010 at behandle den nye udgave af DNU-projektet Red.250210/los