Region Midtjylland Forretningsudvalg behandler punkt om ansøgningen på sit møde tirsdag den 9. marts 2010.

Region Midtjylland har nu udarbejdet finansieringsansøgning til Regeringens rådgivende udvalg om at frigive Regeringens foreløbige tilsagn om 6,35 mia. kr. til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU).

Region Midtjylland Forretningsudvalg behandler punkt om ansøgningen på sit møde tirsdag den 9. marts 2010.

Forud for at kunne fremsende ansøgningen er gået følgende planlægning:

  • Helhedsplan for Region Midtjyllands projekt er færdig sommeren 2009 til en pris af 13,3 mia. kr. og 270.000 nybyggeri for det samlede projekt
  • Regionsrådet beslutter 23. september 2009 en prioriteret udgave af Helhedsplanen for et realistisk DNU-projekt til 8,96 mia. kr.
  • Rådgivergruppen DNU I/S og Projektafdelingen for DNU konkretiserer herefter en ny udgave efter den prioriterede Helhedsplan af projektet

Det samlede projekt planlægges med en stor grad af fleksibilitet, der gør det muligt løbende at passe projektet til efter blandt andet den teknologiske udviklingen i patientbehandling og efterspørgslen efter hospitalets ydelser. Med den viden og de forudsætninger, der gælder i øjeblikket, forventer Regionsrådet i Region Midtjylland, at Det Nye Universitetshospital kan etableres på et tilstrækkeligt niveau med et anlægsbudget på 8,96 mia. kr.

Regeringen ansøges om frigivelse af den statslige medfinansiering på 6,35 mia. kr. til projektet, mens der i finansieringsansøgningen beskrives et projekt til 8,96 mia. kr.

Forskellene mellem et projekt på 6,35 mia. kr. og 8,96 mia. kr. skyldes, at Region Midtjylland på det nuværende grundlag finder det mest realistisk at anvende forudsætninger, der på nogle områder er anderledes end de forudsætninger, som Regeringens rådgivende udvalg anvender. Dette gælder blandt andet forudsætninger omkring befolkningsudvikling, effekt af øget åbningstid, m2-pris, byggemodning, veje og P-anlæg, grundkøb samt integration af eksisterende byggeri og nybyggeri mv.

Etableringen af Det Nye Universitetshospital vil forløbe over de næste ca. 10 år. I dette tidsrum vil der ske mange ændringer i universitetshospitalets behov. Projektets kapacitetsbehov vil derfor løbende blive vurderet, især når der sættes gang nybyggeriets enkelte etaper, sådan at det kan tilpasses eventuelle fremtidige ændringer i behovet.


Finansieringsansøgningen forventes fremsendt til staten efter Regionsrådets behandling af finansieringsansøgningen den 17. marts 2010.