DNU-projektet går ind i en ny fase og får samtidig ny direktør pr. 1. maj 2010

DNU: Ny projektfase – ny projektdirektør


DNU-projektet passerer hen over sommeren en milepæl, når det ventes at Regionsrådet i Region Midtjylland godkender en ny og revideret udgave af hospitalsprojektets Skitseprojekt, gennemførelsesstrategi og anlægsbudget. Projektet går fra et planlægningsprojekt til at blive et byggeprojekt.

Projektets projektdirektion; 56-årige Morten Weise Olesen, projektdirektør og 61-årige Villy Helleskov, hospitalsdirektør, har meddelt Region Midtjylland, at de finder denne anledning passende til at justere på projektets organisation

Region Midtjylland har på den baggrund udnævnt Frank Skriver Mikkelsen til kommende projektdirektør for Det Nye Universitetshospital i Skejby. Frank Skriver Mikkelsen, 41 år, er i dag centerchef for Kræftcenteret på Århus Sygehus. Han er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet og har tidligere været planlægningschef på Århus Sygehus. Han starter i sit nye job 1. maj 2010.

Frank Skriver Mikkelsen

Aktuelt har Projektets direktion afleveret det omfattende projektmateriale, som Regionsrådet skal indsende til Regeringen og Regeringens Rådgivende Udvalg for sygehusbyggeri.

Projektafdelingen skal i gang med den første del af realiseringsfasen, og det gør det hensigtsmæssigt at tilpasse organisationen. Hospitalsdirektør Villy Helleskov har således meddelt, at han ønsker at gå på pension til sommer, og projektdirektør Morten Weise Olesen har i samme forbindelse ønsket at overgå til en stilling som specialkonsulent i projektet.

- Vores hidtidige projektledelse har udført en vanskelig opgave under stort tidspres. Jeg har stor respekt for deres arbejde, og det er nu lykkedes at afslutte en vigtig fase i projektforløbet. Det er et flot resultat, der ligger klar til at blive sendt til regeringen, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

- Der er god grund til at takke hospitalsdirektør Villy Helleskov for mange års godt arbejde, først som hospitalsdirektør i Skejby og siden i byggeprojektet. Ligeledes er jeg glad for, at Morten Weise Olesen fortsat er engageret med sin store viden i dette kæmpeprojekt, siger Bent Hansen.