Regionsrådet ansøger nu Regeringen om penge til DNU-projektet


Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive 6,35 mia. kroner til byggeriet af Det Nye Universitetshospital. Der sker efter Regionsrådets møde onsdag den 17. marts 2010.

Planlægningen af byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) i Århus er nu så langt, at Regionsrådet i Region Midtjylland beder regeringen om at frigive de penge, som er øremærket til byggeriet.

Regeringen har givet foreløbigt tilsagn om 6,35 milliarder kroner til byggeriet af DNU. Regionsrådet skriver dog i ansøgningen om frigivelsen af pengene, at man i Region Midtjylland fortsat anser et anlægs­budget på 8,96 mia. kroner til byggeriet af DNU for mere realistisk.

Årsagen er, at Region Midtjylland på det nuværende grundlag finder det mest realistisk at anvende forudsætninger, der på nogle områder er anderledes end de forudsætninger, som regeringens rådgivende udvalg har anvendt. Det gælder bl.a. forudsætninger omkring befolkningsudvikling, effekt af øget åbningstid, kvadratmeterpris, byggemodning, veje og P-anlæg, køb af grund samt integration af eksisterende byggeri og nybyggeri.

- Vi er betænkelige ved, om regeringens rådgivende udvalgs forudsætninger holder, så byggeriet kan etableres for 6,35 milliarder kroner. Regionsrådet vurderer med den viden, der gælder for øjeblikket, at DNU mere realistisk vil kunne etableres for 8,96 milliarder kroner. Men lige nu er det vigtigt, at vi kommer i gang, siger Bent Hansen (S), formand for Regionsrådet i Region Midtjylland.

Og i Projektafdelingen for DNU-byggeriet håber man også på hurtig handling fra Regeringens side:

- Det er kun fremtiden der kan afgøre, hvilke forudsætninger, der kommer til at holde; det grundlag som Regionsrådet lægger til grund eller om Regeringens Ekspertudvalg får ret i udviklingen. Men under alle omstændigheder er det vigtigt i forhold til den økonomiske styring af projektet, at den store supertanker kan holde fart og retning på nuværende tidspunkt, og projektet ikke får et påtvunget stop op nu, som vil skabe store risikomomenter i projektet, blandt andet unødige ekstra omkostninger, siger Morten Weise Olesen, DNU-projektafdelingen.

Byggeriet af Det Nye Universitetshospital (DNU) vil forløbe over de næste cirka 10 år. Planen er at bygge en hel hospitalsby med et grundareal på cirka 1,2 millioner kvadratmeter. Det forventes, at de første afdelinger i nybyggeriet kan tages i brug i 2015, mens hele byggeriet forventes færdiggjort i 2019.