Det Rådgivende Udvalg ventes at behandle DNU-projektets ansøgning den 21. maj 2010

Indenrigs- og Sundhedsministeren modtager
nu DNUs ansøgning


I alt 147 siders ansøgning om penge til Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) er sendt til Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder (V) samt til Regeringens Rådgivende Udvalg. Det ventes at Udvalget på sit møde den 21. maj 2010 vil behandle DNU-projektets ansøgning. Udvalget beder om ansøgninger til de nye hospitalsprojekter i Danmark minimum 6 uger før det mødes.

Materialet til DNU-projektets ansøgning fylder i alt 147 sider og omfatter et følgebrev, en Projektbeskrivelse og en Finansieringsansøgning.

Ministeren, embedsmænd og medlemmerne af Det Rådgivende Udvalg vil desuden modtage et omfattende bilagsmateriale til ansøgningen, som dokumenterer og svarer på de krav, der stilles til en sådan ansøgning.

- DNU er jo et meget stort og komplekst byggeprojekt, så bilagsmaterialet har også en meget stort omfang, jeg vil skyde på, at hvis vi stablede det, ville det fylde en halv meter, foruden selve ansøgningen, oplyser kontorchef Anders Larsen, DNUs projektafdeling.

Planlægning fra 2002
Formålet med Det Nye Universitetshospital er at samle de somatiske hospitalsfunktioner i Århus ved det eksisterende Århus Universitetshospital, Skejby.

Det betyder, at hospitalsfunktionerne i Århus, der i dag er fordelt på fire forskellige adresser, samles på én grund. Samlingen af hospitalsfunktionerne har været under planlægning siden 2002, og har gennem hele planlægningsforløbet nydt stor faglig og politiske opbakning.

Politisk beslutning 2005
I 2005 traf det daværende Århus Amtsråd beslutningen om at samle hospitalsfunktionerne i Århus for at forbedre for det tværfaglige samarbejde, tilrettelægge en mere rationel og fleksibel drift og ikke mindst give patienterne et mere sammenhængende behandlingsforløb.

I dag er der ca. 13.000 transporter af patienter, ca. 5.000 transporter årligt mellem de fire nuværende hospitals matrikler af personale samt transporter af laboratorieprøver, kost, linned, varer mv..

Moderne behandling
Hospitalsdriften i Århus står netop overfor en række udfordringer i forhold til
patientbehandling, fleksibilitet og udbygningsmuligheder.

Århus Sygehus, der ligger centralt i Århus by, er præget af ældre bygninger, der ikke kan leve op til nutidens krav til moderne hospitalsbehandling. Det vanskeliggør indførelsen af ny teknologi og mulighederne for at ændre og tilpasse behandlingskapaciteten.

På Århus Sygehus er der desuden flere seks-sengsstuer samt påbud fra arbejdstilsynet. Det vil kræve væsentlige ændringer i form af ombygninger og moderniseringer af de aldrende bygningskroppe at imødekomme disse udfordringer.

Førende forskning
Region Midtjyllands målsætning for Det Nye Universitetshospital i Århus er, at det skal være blandt de førende universitetshospitaler i Europa.

Det skal levere højt specialiseret hospitalsbehandling til borgerne i Region Midtjylland og resten af Danmark. Den højt specialiserede behandling forudsætter forskning, udvikling og uddannelse, som er en af universitetshospitalets kerneydelser fra de ca. 44 specialer i Det Nye Universitetshospital.

Samtidig vil Det Nye Universitetshospital være et velfungerende lokalt hospital, der yder basis behandling til borgerne i Århus og omegn samt en attraktiv arbejdsplads for omkring 9.000 ansatte.