Frank Skriver Mikkelsen starter som Projektdirektør for Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital

 

Fremtidens DNU bliver rigtig godt 

Ordene er udtryk for den forventning ny projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen i dag møder op med i Region Midtjyllands Projektafdeling for Det Nye Universitetshospital i Århus.

Skiftedagen markeres i dag, mandag den 3. maj 2010, med en lille reception i Projektafdelingens lokaler på Hedeager 3, hvortil er inviteret projektets nærmeste samarbejds partnere: Projektets Styregruppe, Hospitalsledelserne, Rådgivergruppen DNU I/S, Niras A/S og Holst Advokaterne samt Projektafdelingens 24 medarbejdere.

41-årige Frank Skriver Mikkelsen kommer fra jobbet som centerchef for Kræftcentret på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus, hvor han har været chef i 4 år.
 
Der venter Frank Skriver Mikkelsen nogle store udfordringer allerede fra første arbejdsdag, idet Regeringens Rådgivende Udvalg netop har afvist at lade kronerne til DNU-projektet rulle, fordi der ikke er enighed mellem Region Midtjylland og Udvalget om prisen på byggeriet. 

Projektafdelingen står overfor den første del af projektets realiseringsfase, og det gør det hensigtsmæssigt at tilpasse projektorganisationen i forbindelse med, at den hidtidige projektdirektion netop har afleveret projektmaterialet i en Helhedsplan 2010 til Regionen og projektet nu går fra et planlægningsprojekt til et byggeprojekt.

Hospitalsdirektør Villy Helleskov har valgt at gå på pension fra sommerferien, mens tidligere Projektdirektør Morten Weise Olesen overgår til en stilling som specialkonsulent i Projektafdelingen.