Kunstens inddragelse i DNU gavner både patienter, pårørende og ansatte. Der er tradition for på hospitaler og i andre offentlige byggerier, hvor offentligheden færdes, at der benyttes kunstnerisk udsmykning. I DNU-projektet er hensigten, at udnytte kunsten som blandt andet vejviser.

Kunsten skal være en integreret del af Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU). Ikke blot for at smertelindre DNU´s patienter, men også for at virke som vejviser for besøgende på fremtidens hospital.

Der er desuden tale om en tradition for at benytte kunstneriske udsmykninger i offentlige byggerier.

Kunstnerisk udsmykning vil blive en stor del af DNU. Den skal blandt andet være med til at fremme helbredelsen af patienterne, guide hospitalets brugere rundt og forbedre arbejdsmiljøet for personalet. Flere resultater peger nemlig på, at der en positiv sammenhæng mellem helbredelse og omsorgsfuld hospitalsarkitektur.

Derfor har DNU-projektet indledt samarbejde med Statens Kunstfond med henblik på at udforme en kunststrategi for fremtidens universitetshospital. Så når patienter, pårørende og ansatte i fremtiden skal gøre brug af DNU, vil de opleve et hospital, hvor kunst er prioriteret højt.


Læs mere om inddragelsen af kunst i DNU.


Hvor der er tale om statslige byggerier, er inddragelsen af kunst baseret på et lovkrav i Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære om kunstnerisk udsmykning, som betales med 1,5 % af håndværkerudgifterne.