Når der bygges et universitetshospital til fremtiden, kommer ny teknologi til at sætte sit præg på Det Nye Universitetshospital i Århus. DNU-projektet har haft besøg af en robotforsker.

Verden om forskes der på livet løs i robotteknologi. Især indenfor produktion, militær og sygehusvæsen er man nået langt. DNU-projektet havde derfor inviteret en forsker i robotteknologi til Århus for at fortælle om de mange teknologiske muligheder, der måske en dag bliver en realitet på fremtidens universitetshospital.

Christian Klit Johansen er civilingeniør indenfor datateknologi og arbejder med robotteknologi ved det nationale innovations netværk RoboCluster. Han holdt onsdag den 5. maj oplæg om robotteknologi for DNU´s Projektafdeling og Rådgivergruppe, og sagde blandt andet, at robotter fortrinsvis bruges som såkaldt ”dull, dirty og dangerous arbejdskraft.” (Kedelige, beskidte og farlige opgaver.)

Automatiserede sygeplejersker og uddannelsesrobotter
Han fortalte blandt andet om såkaldte ”humanoide robotter”, som der forskes meget i i Japan. Det kan eksempelvis dreje sig om robotsygeplejersker, der kan måle blodtryk og tage blodprøver. Christian Klit Johansen mener dog ikke, at robotter nogensinde vil kunne erstatte det menneskelige personale.

Der forskes ligeledes i ”uddannelsesrobotter” som kan undervise lægestuderende. Da der er sjældne sygdomme, som den studerende sandsynligvis ikke vil komme til at opleve under sin uddannelse, kan en uddannelsesrobot programmeres til at efterligne en mimik og opførsel, som er kendetegnende symptomer for patienter med visse sygdomme. Derved bliver den lægestuderende i fremtiden bedre til hurtigere at kunne stille en diagnose, som i dag måske ville kræve en større korrespondance med speciallæger.

Se Christian Klit Johansens slide-show om robotteknologi

100507/ag