Region Midtjyllands Forretningsudvalg behandler forslag til ny DNU-ansøgning tirsdag den 18. maj 2010.

Ny DNU-ansøgning er klar


Tirsdag den 18. maj 2010 ligger der et forslag til ny og revideret ansøgning til Regeringens Ekspertudvalg på bordet, når Regionsrådets Forretningsudvalg holder sit ordinære møde.

Ekspertudvalget afviste den 19. april at behandle Region Midtjyllands ansøgning til Det Nye Universitetshospital i Århus, fordi den omfattede flere elementer end dem, der indgik i det foreløbige tilsagn til et hospitalsprojekt på 6,35 mia. kr., som Regionen havde fået fra Staten.

Udvalgets forudsætninger
Igennem de seneste uger har rådgivere, projektafdelingen og embedsmænd fra Regionens Sundhedsforvaltning gennemgået ansøgningen. Der er nu udarbejdet et nyt forslag til ansøgning, som indebærer at en række elementer er taget ud af ansøgningen, da de slet ikke eller kun delvist indgår i Regeringens foreløbige tilsagn på 6,35 mia. kr. Det drejer sig blandt andet om:

  • Udgifter til ombygning af nuværende Skejby Sygehus
  • Tilpasning af prisen pr. m2
  • Etablering af forsyningsfunktioner såsom vaskeri, køkken og apotek
  • Infrastruktur til de tekniske forsyninger
  • Reduktion af arealer til ikke-kliniske funktioner

For at bevare den vigtige fremdrift i byggeprojektet er det forhåbningen, at den nye ansøgning vil blive positivt behandlet af Det Rådgivende Ekspertudvalg, så pengene til byggeriet kan frigives og etableringen af Det faglige fællesskab for Akut dermed kan fortsætte som planlagt.

Alternative løsninger
Den nye ansøgning medfører dog, at en række opgaver nu skal løses anderledes end først forudsat. Der skal blandt andet udarbejdes en alternativ plan for etablering af forsyningsområdet og et nyt forslag til etablering og drift af forsyninger af vand, varme og el.

Selv om der skal skæres yderligere arealer ud af projektet, så vil Region Midtjylland ikke revidere mere på forventningerne til den kapacitet, som behandling i fremtiden kræver end dét, der allerede er blevet revideret i projektet.

Og hvis Sundhedsstyrelsens planlægning af hvor specialer skal placeres i Danmark medfører, at der skal flyttes aktivitet til Universitetshospitalet i Århus, så er det nødvendig, at der bevilges nye ressourcer til de deraf uundgåelige arealudvidelser, det så måtte medføre.

Desuden udskydes finansiering af nyt apparatur, it og inventar, idet den nye ansøgning er baseret på en endnu højere grad af genanvendelse end, hvad der i første omgang var indarbejdet i projektet.

- Det er forhåbningen, at Regeringens Rådgivende Ekspertudvalg kan behandle en ny DNU-ansøgning inden sommerferien, oplyser projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen.