Regionsrådet sender nu en revideret ansøgning om penge til finansiering af Det Nye Universitetshospital i Århus afsted fra Midtjylland til Regeringen.


Revideret DNU-ansøgning til kvalitetsfonden


Regeringens rådgivende udvalg har tilbagesendt finansieringsansøgningen for Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU), som Region Midtjylland fremsendte i marts 2010.

Regionsrådet har på sit møde onsdag den 26. maj 2010 godkendt en revideret ansøgning, der ligger inden for den fastlagte investeringsramme på 6,35 mia. kr. og  fremsender nu denne til regeringen og behandling i Det rådgivende udvalg snarest muligt.

For at bringe projektet i overensstemmelse med den økonomiske ramme i Regeringens foreløbige tilsagn på 6,35 mia. kr.er der reduceret i de budgetelementer, der ikke indgår i det foreløbige tilsagn til projektet.

Det er blandt andet udgifter til ombygning og integration med det nuværende Skejby Sygehus, en tilpasning af kvm.-prisen, etablering af forsyningsfunktioner og infrastruktur til de tekniske forsyninger. 

Desuden bliver der i den videre planlægning arbejdet på at optimere projektets arealer, reduktion af byggeomkostninger og graden af genanvendelse af udstyr øges.

For at bevare den vigtige fremdrift i byggeprojektet er det forhåbningen, at den nye ansøgning vil blive positivt behandlet af Det Rådgivende Ekspertudvalg inden sommerferien, så pengene til byggeriet kan frigives og etableringen af Det faglige fællesskab for Akut dermed kan fortsætte som planlagt.