3. møde i DNU-Panelet sætter fokus på IT i fremtidens hospital

 

Patienter og pårørende repræsentanter kan få indblik i IT-udviklingen

Projektafdelingen for DNU-projektet afholder det 3. møde for patienter og pårørende i DNU-Panelet. Det er her interesserede borgere med erfaringer som henholdsvis patient eller pårørende i sundhedsvæsnet bliver inddraget i planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Århus.

Meningen med at oprette et DNU-Panel er, at have et forum, hvor udveksling af erfaring, viden og ideer kan finde sted mellem brugere af sundhedsvæsnet og den planlægning, der løbende sker af det store byggeprojekt.

DNU-Panelet mødes 2 gange årligt i henholdsvis januar og august måneder, og der er tale om et åbent forum, hvor alle interesserede patienter og pårørende kan deltage.

Ansatte på de eksisterende universitetshospitaler i Århus involveres i planlægningen af DNU i andre fora.


DNU-Panelets 3. møde finder sted torsdag den 19. august kl. 16-19.

Kom og hør spændende indlæg om temaet IT og fremtidens hospital.
Sammen med deltagerne sætter Projektafdelingen fokus på, hvordan sundheds-IT og anvendelse af de teknologiske løsninger kan skabe…

  • Bedre patientforløb
  • Større kvalitet i diagnostik, behandling og pleje
  • Bedre arbejdspladser
  • Effektiv udnyttelse af ressourcerne

Mødet byder også på en status for projektet, opfølgning fra sidste møde i DNU-Panelet og orientering om, hvordan DNU-Panelet kan blive inddraget i planlægningen af Fagligt Fællesskab Akut, som er den første del, der bygges af hospitalsbyens mange Faglige Fællesskaber.