Der skal sikres overensstemmelse mellem DNUs nye Arbejdsvision for byggeriet og brugerprocessernes arbejde. Og der skal sikres effektive beslutningerr i brugerprocessen, så byggeriets tidsplan kan holdes. Alt det bliver opgaven for en ny midlertidig ledelse af hvert af Hospitalsbyens Faglige Fællesskaber.

DNUs Faglige Fællesskaber får interimledelse 

Det Nye Universitetshospital i Århus (DNU) har fået tilslutning til et forslag om ledelse af brugerinddragelsen i hvert af de faglige fællesskaber, efterhånden som byggeriet skal planlægges og startes på hvert område.

Forslaget til en model for midlertidig ledelse, der kaldes for interimledelse, har været i høring i afdelingerne på Århus Sygehus og Skejby.

- Projektafdelingen ser frem til det fremtidige samarbejde. Som jeg ser det, får Interimledelsen en vigitg funktion i forbindelse med de ledelsesmæssige beslutninger, der i den kommende tid skal træffes om byggeriet af først og fremmest det Faglige Fællesskab Akut og med at sikre sammenhæng mellem det nye hospitalsbyggeri og den eksisterende drift på hospitalerne, siger projektafdelingens direktør Frank Skriver Mikkelsen.

Modellen
Der er opbakning til en model med en ledelse for hvert Faglige Fællesskab bestående af tre personer, hvoraf én er udpeget som interimlederen.

Interimlederen skal findes i gruppen af hospitalsledelser og centerchefer. De to øvrige medlemmer af interimledelsen skal repræsentere afdelingsledelserne på henholdsvis Århus Sygehus og Skejby. Desuden skal der knyttes en professor til hver interim ledelse, som udpeges af Klinisk Institut, Aarhus Universitet.

Interimledelsen for Akut 
Den første interimledelse er udpeget. DNU’s forretningsudvalg har peget på centerchef Claus Thomsen, Medicinsk Center på Århus Sygehus, som interimleder for Fagligt Fællesskab Akut.

        Claus Thomsen
 
     
Fagligt Fællesskab Akut bliver den første byggeetape af DNU, som i løbet af efteråret 2010 indleder selve byggefasen.

Claus Thomsen skal varetage opgaven ved siden af funktionen som centerchef på Århus Sygehus. Med sig i interimledelsen får han ledende overlæge Claus Brøckner Nielsen, Hjertemedicinsk Afdeling, Skejby og oversygeplejerske Birgit Eg Andersen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Århus Sygehus.

Desuden knyttes professor, overlæge Else Kirstine Tønnesen, Anæstesiologisk Afdeling, Århus Sygehus, til interimledelsen for Fagligt Fællesskab Akut.

Sammen skal de føre de 17 brugergrupper igennem processen med at disponere de arealer, som det faglige område får rådighed over. Den detaljerede planlægningsopgave ventes at strække sig over ca. 18 måneder.

Interimledelserne for de DNU-projektets andre Faglige Fællesskaber udpeges i de kommende år, efterhånden som byggetakten gør det aktuelt.