De første udbud til Det Nye Universitetshospital i Århus. I sensommeren og til efteråret vil der løbende komme flere udbud.


Region Midtjylland ønsker tilbud på landinspektøropmåling af et ca. 62 ha stort område til Det Nye Universitetshospital (DNU) beliggende ved Århus Universitetshospital, Skejby. 

Se den fulde annonce under fanen "Erhverv" og Udbud. Tildelingskriterium er laveste pris og fristen for afgivelse af tilbud er tirsdag den 17. august kl. 10.

Udbudsmaterialet kan rekvireres hos
Rådgivergruppen DNU I/S
Hedeager 3
8200 Århus N
Att.: Christoffer Vældgaard Grøn, tlf. 5122 5261, e-mail: CHVG@rg-dnu.dk

Tilbud kan sendes til eller afleveres på ovennævnte adresse.


/MAR