Med behandlingen af Lokalplan nr. 887 i Århus Byråd den 11. august 2010 er DNU kommet et skridt videre i sin realisering. Den nye Lokalplan for området til sygehus og sygehusrelaterede funktioner er dermed i offentlig høring

Lokalplan for DNU-området nu i offentlig høring
 
Lokalplanen er udarbejdet med henblik på at samle hospitalerne i Århus til Det Nye Universitetshospital i Skejby, sådan at Århus Universitetshospital samles på et område på ca. 99 ha i Skejby.

Århus Kommunes Lokalplan for området giver mulighed for anvendelse til offentlige formål, sygehus og sygehusrelaterede funktioner og dertil hørende anlæg, for eksempel redningsstation samt forskerpark og forskerrelaterede aktiviteter. 

I  kommuneplanen er området omfattet af Højhuspolitikken for Århus Kommune.

Det Nye Universitetshospital (DNU), ønsker mulighed for at opføre byggeriet i varierende maksimale højder fra 6 til 10 etager og for en enkelt bygning i op til 25 etager med en bygningshøjde på 100 meter.

Med den endelige vedtagelse af Lokalplan nr. 887 ophæves Lokalplan nr. 148 samt Lokalplan nr. 358 for de dele, der vedrører lokalplanområdet.

Se den samlede indstilling til Århus Byråds møde onsdag den 11. august 2010 på Århus Kommunes hjemmeside.