Projektafdelingen har ansat Erik Holmgaard Secher som AC-fuldmægtig.


DNU-projektet er i fuld gang med at planlægge detaljerne i de enkelte Faglige Fællesskaber i forbindelse med dispositions- og projektfasen. Denne fase munder ud i de konkrete skitser og tegninger for at byggeriet kan komme i jorden fra foråret 2012.
Første etape af det konkrete byggeri bliver det Faglige Fællesskab Akut, som netop nu indleder en omfattende brugerproces, hvor 170 af hospitalernes ansatte er med til at detailplanlægge funktionerne i fællesskabet.
Om kort tid kommer planlægningen af det næste Faglige Fællesskab, Abdominal og Inflammation.

Projektafdelingen er en forholdsvis lille enhed, som har bygherreansvaret over for Rådgivergruppen DNU I/S. I takt med at planlægningsopgaverne bliver flere, er behovet opstået for at udvide afdelingen med endnu en medarbejder, som kan være med til at lede bygherreopgaverne. 

Erik Holmgaard Secher kommer fra en stilling som udviklingskonsulent ved Vækstforum og Erhvervsudvikling i Region Syddanmarks Regionale Udvikling, hvorfra han har erfaring med blandt andet projektopdyrkning og -facilitering, politisk og administrativ sagsbehandling samt diverse planlægningsopgaver. Erik har en bachelor i historie med sidefag i samfundsfag fra Aarhus Universitet.

Erik Holmgaard Secher starter i Projektafdelingen den 1. oktober 2010


100929/ms