Status for DNU-projektet er, at detailplanlægningen af byggeriets første etape netop er indledt september 2010 med en række brugerinddragelser. Det vild er foråret 2011 komme et Dispositions- og Projektforslag for Fagligt Fællesskab-Akut ud af.


Det har været en nødvendighed at tilpasse DNU-projektet efter Statens endelige tilsagn om finansiering af byggeriet indenfor en fast ramme på 6,4 mia. kroner.

Én af de tilpasninger, der har været arbejdet intenst med hen over sommeren, er de arealreduktioner på i alt 15.000 m2, som Styregruppen for DNU den 25. juni 2010 godkendte følgende forslag til:
  • Ændring af åbningstid for ambulatorier
  • Reduktion af arealer til fysio- og ergoterapi
  • Træningshuset udgår
  • Reduktion af forskningsarealer
  • Reduktion af undervisningsfaciliteter
  • Reduktion af centrale ventearealer ved ambulatorier (gallerier)
  • Funktioner placeret uden for DNU.
Hen over efteråret 2010 arbejder Rådgiver og Projektafdelingen videre med dels at tilpasse disse ændringer til et nyt Skitseprojekt med konkrete tegninger af byggeriet.

I jorden 2012
Den første del af byggeriet, der skal gå i jorden midt på året 2012, er det Faglige Fællesskab Akut. FF-Akut planlægges i øjeblikket sammen med 17 forskellige grupper af hospitalernes ansatte, der skal være med til at sikre en effektiv og optimal funktionalitet i bygningerne mellem rum og deres indbyrdes placering.

Dette arbejde munder ud i et Dispositions- og Projektforslag for FF-Akut foråret 2011.

Store udfordringer
Samtidig arbejdes der på at løse andre store udfordringer i hospitalsprojektet blandt andet, hvordan en række vigtige forsyninger kan nå frem til brug i hospitalet, i en situation, hvor den oprindeligt tænkte Forsyningsby er taget ud af projektets økonomi.
Red.101004/los