En af de nye vinkler på forsyning, som opstod på innovationsdagen for alternativer til Forsyningsbyen fokuserer på en samlet forsyningsenhed for hospitalerne på tværs af Region Midtjylland.

 

Alternativ til Forsyningsby i DNU…

En af de nye vinkler på forsyning, som opstod på innovationsdagen for alternativer til Forsyningsbyen i Det Nye Universitetshospital i Århus, fokuserer på en samlet forsyningsenhed for hospitalerne på tværs af Region Midtjylland.

Undervejs på innovationsdagen havde de 45 deltagere, som inkluderede både virksomheder, ekspertiser og hospitalsledere, mulighed for at kommentere de oplæg, der blev præsenteret i løbet af dagen. Det er resulteret i en række input og ideer, som fremhæver fordelene ved at finde fælles fodslag i forsyningsproblematikken på tværs af regionens sygehusbyggerier.

- Ved at etablere et samlet forsyningsprojekt for eksempelvis DNU og det nye supersygehus i Gødstrup - eller for alle i regionen, får vi nogle volumenmæssige fordele på nogle af de områder, vi er fælles om at skulle etablere, fortæller Esben Madsen, indkøbs- og logistikchef i Indkøb og Logistik, Region Midtjylland, som var en de deltagere, der ser fordelen i en fælles løsningsmodel.

Esben Madsen forklarer, at flere af deltagerne fra det private erhvervsliv netop nævner volumen som en vigtig egenskab for forsyningsenheden:

- Flere af deltagerne fra erhvervslivet, som er til stede i dag, nævner at der skal noget volumen til for at løse opgaven med forsyning, og vi kan sagtens samle noget volumen op i noget, der ligner den her model ved at se mod vest og nord, hvor de også er ved at bygge sygehus.

Vi kan lære af den private sektor
Også Poul Müller, regionsrådsmedlem (C) i Region Midtjylland ser en samlet løsning for forsyning til DNU, Gødstrup og andre sygehuse som en god idé, man vil kunne arbejde videre med. Han foreslår en model med et centralt lager, hvorfra de enkelte hospitaler rekvirerer varer:

- En samlet løsningsmodel skal selvfølgelig først analyseres, men man kan jo bare bruge et eksempel fra den private sektor, hvor Dansk Supermarked har bygget et kæmpe centrallager nær Silkeborg, hvorfra der distribueres ud til de enkelte forretninger i hele området. Når de gør det på den måde, så tror jeg, det er fordi det er omkostningseffektivt. Hvorfor skulle det så ikke også være det for os?

Poul Müller mener, at innovationsdagen har været en vigtig brik i arbejdet med at finde en ny løsning.

- Når man bliver presset kommer der nogle nye gode ideer på banen. Man bliver tvunget til at tænke i nye retninger, som kan vise sig at være lige så optimale, som den løsning, man ikke opnåede i første omgang.

Ved innovationsdagens afslutning fastslog Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, Projektafdelingen for DNU, at ideen om en tværregional løsning ikke er umulig:

- Vi er blevet bestyrket i, at vi godt kan have forsyningsenheder, der ligger længere væk. Vi skal derfor prøve at tænke bredere – både hvad angår hvilket område, der skal forsynes og hvilke aktører, der skal på banen.

Flere af de input, der blev produceret undervejs på innovationsdagen, og som omhandler en tværregional forsyningsmodel:

  • Er der en synergieffekt i at tænke på tværs af hospitalet i Gødstrup og DNU – eksempelvis med hensyn til effektive indkøbsprocesser?
  • Afstanden i regionen er ikke større end at forsyningskonceptet bør tænkes ind i den kontekst.
  • En ny forsyningsmodel kan være en større enhed som går ud over regionens grænser og som også vil kunne servicere hospitalet i Gødstrup.
  • Vi bør tænke på landsplan – alle regioner står jo overfor samme udfordringer.


Løsningen på den interne forsyning skal være etableret senest medio 2016, hvor det første Faglige Fællesskab Akut tages i brug.

101007/ms