VoxPop: Hvad fik du ud af innovationsdagen om alternativer til en DNU-forsyningsby?

VopPop blandt nogle af innovationsdagens deltagere:

Hvad fik du ud af innovationsdagen
om alternativer til en DNU-forsyningsby?


 
Ole Hoffmann, cheføkonoma, Risskov:

- Jeg var meget begejstret for den åbenhed og ligefremhed forsyningsspørgsmålet blev præsenteret med. Det var muligt, at sætte de 4 business cases i spil mod hinanden og ind i hinanden. Jeg noterede mig, at projektdirektøren var åben overfor budskabet om en privatfinansiering, men at han også sagde, at grundlaget i de udarbejdede koncepter, blandt andet Kostkonceptet, bliver der ikke ændret i.
Dagen har bekræftet mig i, at det vi arbejder med ikke er så tosset endda. I det hele taget var det en meget bekræftende dag.


 
Helle Vilain Bilde, teknisk chef, Skejby:

- Det var faktisk en go' dag. Ikke fordi, der kom så meget nyt frem. Men der blev lyttet, og der var villighed til at tænke anderledes. Indtil videre er vi mødtes om en fast opgave; "hvordan tegner vi en forsyningsby?". Men nu er opgaven formuleret forfra og i en ny kontekst. Det fik interessante perspektiver frem. For eksempel, at der princippielt ikke er meget af vores interne forsyning, der ikke kan udliciteres, og det synes jeg er en sund tankegang. Blandt andet fordi det kniber med vores investeringsevne. På det tekniske område kender vi jo til at skulle kæmpe med klinikken om driftsmidler til teknologispring. Og det vil altid være det mest patientnære, der vinder. Men måske er der et andet perspektiv med med et privat og offentligt samarbejde.


 
Peter Lamp Sørensen, chef, indkøbsafdelingen, Århus Sygehus:

-  Først og fremmest oplevede jeg en meget åben tilgang til den interne forsyning på DNU, som gjorde at vi kunne tænke i nye alternativer. Som dagen skred frem, blev både de oprindelige business cases og de forskellige forsyningsområder mere og mere differentierede. Vi fik taget en åben og ærlig debat om muligehederne for en regional løsning. Jeg oplever, at vi kom dertil, at vi nu kan invitere resten af regionen ind i en dialog om forsyningsområdet. På mit eget område, som er indkøb af artikler, mener jeg, at der er et enormt potentiale til besparelser ved indkøb på regionalt plan. Her kunne der reelt skabes et nyt system, som ville medføre besparelser.
101007/los