Der er brug for at tænke alternative tanker til den Forsyningsby, DNU-projektet i første omgang havde projekteret, som en optimal løsning for intern forsyning i fremtidens hospital.

Just-in-time…

Varer til tiden – klar til brug
- men uden en Forsyningsby i projektet


Der er brug for at tænke alternative tanker til den Forsyningsby, DNU-projektet i første omgang havde projekteret, som en optimal løsning for intern forsyning i fremtidens hospital.

DNUs projektafdeling afholdt onsdag den 6. oktober en innovativdag om intern forsyning af varer, linned, kost, medicin og instrumenter i hospitalsbyen. 

                              

Regionsrådspolitiker Poul Müller (C) åbnede dagen og lagde ud med at sætte en åben og lydhør ramme for de 45 inviteredes ideer og input:

- Jeg vil gerne understrege, at så stort et hospitalsprojekt også giver mulighed for, at vi udvikler vores organisation. Vi rykker de eksisterende universitetshospitaler i Århus ud af de vante kulturer. Så der skal tænkes ind i nye strukturer og i vidt omfang i nye arbejdsgange. Her er vores chance til at tænke innovativt i forhold til både effektive og kvalitative løsninger.

Innovationsdagen foregik for ”nedrullede gardiner” i studie 12 hos Danmarks Radio i Århus, hvor en vekslen mellem korte oplæg og stående debatter om konkrete temaer, dagen igennem holdt et højt aktivitetsniveau. 


Der var inviteret både en række af de chefer fra hospitalernes driftsorganisation, som er i spil, når det drejer sig om intern forsyning sammen med en række private firmaer, som arbejder med forsyningsløsninger i andre sammenhænge, blandt andre COOP Danmark A/S, ISS, NNE Pharmaplan og Marius Pedersen A/S.

Forsamlingen blev blandt andet præsenteret for de 4 business cases, som Projektafdelingen har opstillet som alternative muligheder for den fremtidige interne forsyning i DNU.

Og projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen, DNU, som var én af dagens oplægsholdere opfordrede deltagerne og oplægsholderne til at udfordre Projektafdelingens business cases fra nye vinkler.

Efter et intenst og aktivt program mellem kl. 9-16 kun afbrudt af tre kvarters frokost ude af studieområdet, kunne Frank Skriver Mikkelsen runde dagen af med at konstatere, at der havde været en gensidig åbenhed om nye tanker hele dagen:

- DNU er meget interesseret i, at denne dialog med afdelingsledelserne om alternativer og nye vinkler på forsyningsbyens business cases fortsætter. Og jeg ser, at vi har en opgave i at få formidlet, hvad vi mener i de enkelte forsyningsgrene, når vi snakker om ”varer til tiden” og ”klar til brug”, som ikke behøver at være det samme indenfor apotekervare og affaldshåndtering.

- Og så har jeg noteret mig et råd fra dagen om, at vi skal tage en nærmere dialog med markedet. Det råd tager jeg med mig hjem, var én af projektdirektørens afsluttende replikker.

Også projektafdelingens projektleder af Forsyningsbyen, Villads Villadsen, var tilfreds med både dagens forløb og dens udbytte:

- Primært fik vi deltagerne gjort opmærksomme på, hvad det er for et konkret problem DNU står med og baggrunden for, hvorfor vi har behov for at tænke i nye alternative løsninger. Og rent faktisk fik vi også det konkrete udbytte af dagens mange input, at de business cases vi har opstillet nok snarere skal kombineres – og ikke mindst, at løsningerne for den interne forsyning skal ses mere differentieret end vi hidtil har gjort.


- Jeg oplevede dagen som en virkelig god og engageret inddragelse – og vi har fået noget nyt at tænke over, slutter projektleder Villads Villadsen.

Om DNUs projektafdeling må arbejde videre med et mandat til også at kigge på en fremtidig forsyningsløsning i form af OPP- (offentlig privat partnerskab) eller regional løsning, skal Region Midtjylland herefter tage stilling til.

Region Midtjyllands Innovationsenhed, Midtlab, faciliterede dagens program.


Se alle oplæg fra dagen under Erhverv > Innovation og udvikling > Forsyningsbyen
101007/los