Projektafdelingen ansætter Hans-Ulrik Rasmussen som delprojektleder for Fagligt Fællesskab Abdominal og Inflammation.


DNU står overfor at planlægge og opstarte dispositions og projekteringsfasen for den kommende byggeetape efter det Faglige Fællesskab Akut, nemlig de Faglige Fællesskaber Abdominal og Inflammation.

Projektafdelingen ansætter pr. 1. november 2010 Hans-Ulrik Rasmussen i stillingen som delprojektleder til at varetage opgaverne vedrørende planlægningen af Fagligt Fællesskab Abdominal og Inflammation.

Hans-Ulrik Rasmussen er 58 år og kommer fra en stilling som senior projektleder for Hospitaler og Sundhed i COWI A/S.
Hans-Ulrik Rasmussen har tidligere været ansat i Projektafdelingen som teknisk projektchef, hvor han medvirkede til planlægning og implementering af den tekniske designmanual for DNU i samarbejde med Rådgivergruppen DNU I/S.


Hovedtidsplanen for de Faglige Fællesskaber Abdominal og Inflammation ifølge Helhedsplan 2010:
Januar 2011: Processen vedrørende brugerinddragelse indledes
Primo 2013 : Byggeriet påbegyndes
Ultimo 2018: Byggeriet afleveres til test
Ultimo 2018: FF Abdominal og Inflammation er klar til klinisk drift101029/ms