Patienter og pårørende inddrages nu i DNUs indre indretning i forbindelse med detailplanlægningen af Fagligt Fællesskab-Akut.

Patienternes ønsker og behov
ved modtagelse og tilgængelighed

Patienter og pårørende inddrages nu i DNUs indre indretning. Det sker i forbindelse m,ed at projektets planlægning er i gang med at tilrettelægge funktioner i forhold til hinanden i Fagligt Fællesskab-Akut (FF-Akut).

Netop denne del af byggeriet er længst fremme i sin detailplanlægning og vil blive det første konkrete byggeri, som forventes at gå i jorden i midten af 2012.

Planlægningsarbejdet handler i øjeblikket om at kigge på om rum har den rigtige placering i forhold til hinanden. Om det er de rigtige funktionsrum, der er indenfor arealrammen og om rummene hænger godt sammen med patientflow og flow af varer. Altsammen for at opnå den størst mulige funktionalitet for både patienter, pårørende og hospitalets ansatte, studerende og forskere.

Repræsentanter for de ansatte er i fuld gang med at give inputs til den gennenmgående rådgivers forslag til Akut-hospitalets indretning.

Torsdag den 25. november mødes så også 25 - 30 repræsentanter for patienter og pårørende med projektafdelingen og rådgivernes arkitekter i en workshop, for at give deres input til den indre indretning af FF-Akut.

Patienter og pårørende skal ved denne anledning især se nærmere på 2 hovedtemaer:
  • Hospitalets modtagelse af patienter og pårørende, og
  • Tilgængelighed for alle

Hensigten med workshoppen er, at skabe en direkte dialog mellem arkitekter og borgere, der skal bruge hospitalets faciliteter, for derigennem at drage nytte af viden om patienternes eget perspektiv. 

DNU-projektet i Århus arbejder ud fra en målsætning om, at "Det Nye Universisteshospital skal være et fremtidssikret hospital, som i videst muligt omfang matcher den kommende generation af patienter og pårørendes ønsker, krav og forventninger".

Workshoppens deltagere har tilmeldt sig gennem DNU-Panelet af patienter og pårørende, om mødes fast 2 gange årligt.


/los