Statens Kunstfond har søsat projekt Fremtidens Hospital, for at sætte fokus på designernes potentiale i forbindelse med udtænkningen af de kommende supersygehuse.

Minister:

Vi skal bruge godt og gennemtænkt design


Statens Kunstfond har søsat projekt Fremtidens Hospital, for at sætte fokus på designernes potentiale i forbindelse med udtænkningen af de kommende supersygehuse.

Torsdag den 16. december præsenterede 12 danske designere, som et delprojekt, deres bud på designvisioner, som kan imødegå stressede omgivelser for patienter og personale og i stedet give optimale fysiske rammer for helbredelse.
Til præsentationen var også Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder. Han sagde blandt andet:

- Vi går i gang med det største byggeri siden kirkebyggeriet i Middelalderen. Kirkerne står i dag som et smukt eksempel på stor arkitektur og design. De nye store byggerier skal ikke kun være mursten, men det skal i høj grad være indhold – vi skal have smartere måder at gøre tingene på. Et godt og gennemtænkt design spiller en afgørende rolle i den proces. Flere undersøgelser peger på, at patienternes omgivelser har stor betydning for deres helbredelse.

De 12 designvisioner kan nu ses på www.fremtidenshospitaler.dk

Designere: giv plads til naturen og individet
De designere, der har bidraget til Fremtidens Hospitaler, har ikke fokuseret på udsmykning af enestuen eller malerier på væggene, men derimod på visioner for, hvilke aspekter der bør tages højde for, inden man overhovedet tegner de kommende supersygehuse.

Kunne gangene eksempelvis være snoede i stedet for rette? Kunne man forestille sig, at lyset og lyden i et rum skiftede farve alt efter, om der er tale om hviletid, besøgstid eller spisetid? Kunne man selv få mulighed for at vælge farve på ens beklædning og dermed bevare en form for personligt udtryk? Kunne man forestille sig, at hospitalet var placeret i nærheden af markerne, stranden, stjernerne og fuglene – naturen?

Helbredende design kan betale sig
Design handler ikke nødvendigvis om udsmykningen på hospitalerne, men kan spille en væsentlig rolle i forhold til udviklingen af hospitalsdesignet og dermed den røde bundlinje.

Lars Heslet, professor og dr.med. og forfatter til bogen ’Sansernes Hospital’ (2007), understregede til præsentationen af Fremtidens Hospitaler, at der i dag findes ”… masser af eksempler på forskning inden for evidensbaseret design, der dokumenterer, at indretning og fysiske rammer har afgørende betydning for patienternes helbredelse.”

Designvisionerne er lavet under projektet Fremtidens Hospitaler, som Udvalget for Kunsthåndværk og Design under Statens Kunstfond har taget initiativ til og finansieret.
20.12.10/los