Med Region Midtjyllands plan om omstilling til fremtidens sundhedsvæsen, hvor forslag til besparelser på 500 mio. kr. netop er sendt i høring, lægges op til, at ledelsen og administrationen af AUH Århus Sygehus og AUH Skejby allerede om 4 måneder har gennemført en fusion.

Organisationerne fusionerer:

Nu én ledelse af Aarhus Universitetshospital


Med Region Midtjyllands plan om omstilling til fremtidens sundhedsvæsen, hvor forslag til besparelser på 500 mio. kr. netop er sendt i høring, lægges samtidig op til, at ledelsen og administrationen af AUH Århus Sygehus og AUH Skejby allerede om 4 måneder har gennemført en fusion.

Fusionen ventes ud over besparelser på 20 mio. kr., at give mulighed for et bedre samspil mellem afdelinger og specialer, og dermed bedre tilrettelæggelse af mere hensigtsmæssige patientforløb.

En ny ledelse af AUH kommer til at bestå af en hospitalsledelse på 3 direktører, hvoraf de 2 skal have sundhedsfaglig baggrund. Der samles én administration, der ledes af en administrationschef.

Udmelding om de 4 ansættelser vil ske allerede i uge 6, 2011.

Desuden er der vurderet et effektiviseringspotentiale ved at samle specialerne lidt anderledes end først tænkt og derved gå fra i alt 7 Faglige Fællesskaber til 5 Faglige Fællesskaber i Det Nye Universitetshospital. Hvert Faglige Fællesskab skal ledes af 2 ledere hvoraf den ene skal have sundhedsfaglig baggrund.

Mindst den ene af lederne i hver Faglige Fællesskab ventes at være på plads i uge 9-10.

Den nuværende Projektafdeling for DNUs byggeprojekt, der agerer bygherre overfor Rådgivergruppen DNU I/S på vegne af Region Midtjylland, fortsætter som selvstændig afdeling med Projektdirektør Frank Skriver Mikkelsen i spidsen.

Hele administrationens fusionsproces for de hospitaler, som DNU bygges til, ventes at være gennemført frem til maj måned i år.


/los