Fusionen af de 2 Universitetshospitaler i Århus er rykket frem til foråret 2011. Den nye hospitalsledelse for DNU-organisationen er udpeget.

Ny hospitalsledelse for Århus Universitetshospital

Ledelsen for det nye universitetshospital i Århus er udpeget. Den nye Hospitalsledelse kommer til at bestå af hospitalsdirektør Gert Sørensen, cheflæge Claus Thomsen og chefsygeplejerske Vibeke Krøll. Ledelsen tiltræder formelt den 1. april 2011, hvis Regionsrådet den 23. februar vedtager budgetforliget 2011 og 2012. 

               
Fra venstre er det cheflæge Claus Thomsen, chefsygeplejerske Vibeke Krøll og hospitalsdirektør Gert Sørensen


- Forligspartierne har haft forståelse for, at vi har brug for at stå så velforberedte som muligt, når Regionsrådet har vedtaget budgetforliget, og forandringerne skal realiseres. Derfor orienterer vi allerede nu internt om de planlagte nye ledelser, siger regionsdirektør Bo Johansen.

- Det har været en meget svær proces, hvor der ud af to stærke hospitalsledelser skulle sammensættes én. Vi har ud af de stærke kandidater udvalgt og sammensat en kompetent ledelse af det nye store hospital, hvor begge matrikler er repræsenteret, siger direktør i Region Midtjylland Ole Thomsen.

Han lægger vægt på, at ledelsen vil være i stand til både at varetage sikker drift i de kommende år, tilrettelægge den krævende opgave med fusion af de to virksomheder samt sikre og understøtte de kommende års udvikling af hospitalet.

- På mange måder er der tale om en virksomhed i særklasse i sundhedsvæsenet, og det forpligter. Den faglige højt specialiserede profil skal videreudvikles, samtidig med at hospitalet på de fleste områder skal være hospital for Århus Kommune. Det skal gå hånd i hånd med, at hospitalet skal være motor for udviklingen af sundhedsvæsenet i hele regionen. Også på landsplan og internationalt vil hospitalet få stor betydning, siger Ole Thomsen.       

Centerledelser

Fusionen af de to hospitaler betyder samtidig, at det fusionerede hospital opdeles i fem centre, frem for de såkaldte ”faglige fællesskaber” og antallet går fra 7 til 5.

Hospitalsledelsen har udpeget to sideordnede chefer for hvert af de kommende 5 centre.

Nuværende cheflæge fra Skejby, Kristjar Skajaa, overgår til en stilling som leder af det center, der indeholder områderne kvinde/barn og hjerte/lunge/kar.
- Derved kan regionen gøre god brug af Kristjar Skajaas fremragende lederegenskaber. Han har opnået store resultater på Århus Universitetshospital, Skejby, og hans udviklende, imødekommende og konstruktive lederstil vil være meget værdifuld i det nye universitetshospital, siger Ole Thomsen.
Kristjar Skajaa fortsætter i det øverste lægefaglige rådgivningsorgan, Klinikforum.

Chefsygeplejerske Kirsten Bruun, Århus Sygehus, fortsætter som leder af Inflammations-centret, som er et af universitetshospitalets komplekse centre. Derved fortsætter Kirsten Bruun sit patientfokuserede og ambitiøse arbejde med en stor del af hospitalets kliniske og diagnostiske afdelinger.
- Kirstens stærke fokus på patientforløb er udviklet gennem forskning, uddannelse og tværfagligt samarbejde. Dette grundlag og de gode resultater, hun her har opnået, vil være til stor gavn for både det nye center og for universitetshospitalet som helhed, siger Ole Thomsen.

Hospitalsdirektør Per Askholm fratræder stillingen som direktør for Århus Universitetshospital, Skejby.
- Per har på kortere tid end forventet foretaget en stærk økonomisk og aktivitetsmæssig styrkelse af Skejby, så der nu er balance på alle væsentlige områder. Samtidig er den fagligt meget stærke profil suppleret med nye internationale ambitioner. Region Midtjylland køber i de kommende par år Per Askholms ekspertise til udvalgte udviklingsopgaver af avanceret karakter, siger Ole Thomsen.
• Redigeret 110208/los