DNU-panelet af patienter og pårørende inviteres til møde om status for planlægningen og byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Århus.


Arkitekter og planlæggere har været begejstret over den mængde af værdifulde oplysninger, de har kunnet trække på efter allerede afholdte møder omkring "Fremtidens hospital". Projektafdelingen for DNU inviterer endnu engang til møde i DNU-Panelet for patienter og pårørende med interesse i planlægningen af det Nye Universitetshospital i Århus.

På DNU-Panelets møde den 24. februar kan du blandt andet høre om og debattere:
 
I efteråret arbejdede en gruppe med "Modtagelsen af patienter" og "Tilgængeligheden for alle" og en af projektets arkitekter fremlægger resultatet af de input, der kom frem.

Hør også om den aktuelle planlægning af DNUs Centre for Inflammation og Abdominal.
Herunder fortæller en mangeårig nyrepatient, hvilke ønsker hun har for den ideelle dialyseafdeling i fremtidens Abdominal Center.

Og en af Projektafdelingens ledere fortæller, hvordan status er for byggeriet, hvilke milepæle der kommer og hvordan projektet tackler de økonomiske udfordringer.

Husk: Tilmelding nødvendig senest i morgen den 22. februar.

Læs om program og tilmelding for dagen her.
•Redigeret 110216/gr
Ændret 1102217los