Torsdag den 24. februar var 40 repræsentanter for patienter og pårørende samlet i Aarhus for at høre om, hvordan planerne med Det Nye Universitetshospital i Aarhus har udviklet sig i løbet af det sidste halve år. Temaerne på dette fjerde møde i DNU-Panelet var skitseprojektet og indretning af akutcentret og modtagelsen.
Torsdag den 24. februar var 40 repræsentanter for patienter og pårørende samlet i Aarhus for at høre om, hvordan planerne med Det Nye Universitetshospital i Aarhus har udviklet sig i løbet af det sidste halve år. Temaerne på dette fjerde møde i DNU-Panelet var skitseprojektet og indretning af akutcentret og modtagelsen.


De fremmødte var meget engagerede, og spørgelysten var stor. Noget af det, de fremmødte fik vished om, var følgende:


  • Stram økonomi i projektet går ikke ud over kvaliteten af byggeriet eller antallet af sengepladser.
  • Der arbejdes med at indføre mobile, elektroniske enheder, der kan hjælpe patienten eller den pårørende med at finde rundt på hospitalet.
  • Plads til kørestolsbrugere er tænkt ind i planen.
  • Områderne, hvor der i forskningsøjemed arbejdes med forsøgsdyr, vil være afskærmet fra patientområderne
  • Der vil være rigeligt med toiletter spredt rundt omkring på hele hospitalet.
  • Der vil være parkeringspladser ved alle indgange, og patienter, der bruger hospitalet ofte, vil få dedikerede pladser.
  • Selvom operationsstuerne ser store ud, er det nødvendigt med det nuværende areal. Det minimerer risikoen for, at der på grund af pladsmangel sker fejl.


Fire indlæg
Kommunikationschef Lotte Søgaard bød velkommen til dagens program med i alt fire indlæg. Først indledte delprojektleder Hans-Ulrik Rasmussen, Projektafdelingen for DNU, med at fortælle om, hvilke udfordringer projektets stramme økonomi medfører blandt andet med hensyn til at reducere arealer i byggeriet. Men Hans-Ulrik Rasmussen fremhævede også nogle af de områder, som projektet ikke går på kompromis med: Patientsikkerhed, adgangsforhold, arbejdsmiljø, grønne områder og kostkoncept.Delprojektleder Hans-Ulrik Rasmussen
fortalte blandt andet om de udfordringer,
den stramme økonomi medfører.Derefter fortalte arkitekt Jon Brøcker, Rådgivergruppen DNU I/S, om resultatet af sidste efterårs inddragelse af patienter og pårørende i temaerne ”tilgængelighed for alle” og ”hospitalets modtagelse af patienter og pårørende”. En gruppe af DNU-Panelets medlemmer havde meldt sig til at deltage i arbejdsgruppen. Jon Brøcker forsikrede at alle arbejdsgruppens input går videre ind i planlægningsarbejdet af DNU-Projektet.


Efter en kort pause præsenterede arkitekt Ole Streubel, Rådgivergruppen DNU I/S, status for hvor den store hospitalsby aktuelt er i planlægningsarbejdet. Skitseprojektet for Abdominal og Inflammation blev gennemgået i tegninger og illustrationer, hvor de fremmødte blev taget med helt ind på de enkelte gange og rum.


Til slut fortalte nyrepatient Ann Bellis Hansen om Nyreforeningens visioner for den perfekte dialyse. Hun forklarede, at for en dialysepatient, der ofte kommer på hospitalet tre gange om ugen og er der i tre til syv timer hver gang, er det vigtigt, at der bliver tænkt på komfort, miljø og mulighed for motion. Samtidig er kosten også et vigtigt område, da dialysepatienter ikke tåler mad, der er rig på kalium og fosfat.


Du kan læse mere om DNU-Panelet under menuen Patientinddragelse her på siden. Her er det også muligt at finde kontaktoplysninger, hvis du har lyst til at deltage i DNU-Panelet.

/mop