For første gang i Danmarkshistorien har repræsentanter på tværs af faglighed og fra hospitaler i hele landet oprettet et fælles netværk, hvor man netop på baggrund af stor tværfaglighed vil udfordre hinanden til at skabe de bedste løsninger i fremtidens hospitaler.


Et nyt samarbejde om hospitaler har set dagens lys.

For første gang i Danmarkshistorien har repræsentanter på tværs af faglighed og fra hospitaler i hele landet oprettet et fælles netværk, hvor man netop på baggrund af stor tværfaglighed vil udfordre hinanden til at skabe de bedste løsninger i fremtidens hospitaler.

Etableringen af Forum for Sygehusteknik og –Arkitektur (FSTA), som det nye netværk hedder, er sket på initiativ fra blandt andre projektleder Hans-Ulrik Rasmussen fra Projektafdelingen for DNU og projektchef Klaus Bræmer-Jensen fra Rådgivergruppen DNU I/S, der erkender at det stigende krav om omkostningseffektivitet taler for et øget tværfagligt samarbejde og udvikling af fleksibilitet og nye organisationsformer.

Fremmødet ved netværkets stiftende generalforsamling, der blev afholdt den 16. marts 2011, var imponerende:

- Da vi startede med at planlægge den stiftende generalforsamling, regnede vi med, at der måske ville komme 50 personer. Men i går var der 125 fremmødte. Interessen for denne nye form for netværk er endnu større end vi troede, og det viser vel meget godt, hvor nødvendigt det er med tværfaglighed inden for fremtidens hospitalsbyggeri og –drift, siger Hans-Ulrik Rasmussen.

Deltagerne kom fra en bred vifte af fag, foreninger, instanser og virksomheder med interesse for byggeri og drift af hospitaler. Dagen forløb som planlagt, og foreningen blev stiftet på baggrund af initiativgruppens forslag. Den valgte bestyrelse består af alt fra driftsfolk til personer fra store rådgiver- og arkitektvirksomheder og afspejler dermed den tværfaglighed, der er foreningens fundament.

”Vi har brug for en kultur, hvor vi får det optimale ud af ressourcerne hos hinanden, hvor vi åbent deler de erfaringer, der fører til stærke løsninger og både bruger og udvikler hinandens kompetencer. Vi skal videndele – i ordets fineste betydning.” – Sådan hed det i invitationen, og sådan blev det i realiteten.

Efter de mere officielle punkter på dagordenen var klaret, bød foreningen nemlig på et lettere traktement, hvor der i flere timer blev netværket til den store guldmedalje. Også dette foregik på tværs af fag og særinteresser – helt i foreningens ånd.

/mop