Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 23. marts 2011


Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 23. marts 2011:


Godkendelse af revideret udgifts- og indtægtsbevilling til TrygFondens Familiehus

Forretningsudvalget indstiller…

  • at TrygFondens Familiehus opføres som planlagt,
  • at udgifts- og indtægtsbevillingen til anlæg af TrygFondens Familiehus begge forhøjes med 2,3 mio. kr. (indeks 120,5), og
  • at rådighedsbeløbene vedrørende udgifter og indtægter i 2012 forhøjes med hver 2,3 mio. kr.

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.


Godkendelse af det videre arbejde vedrørende forsyningsstrukturen på Det Nye Universitetshospital i Århus samt orientering om sammenligning af kvadratmeter-priser for håndværkerudgifter med udvalgte hospitalsbyggerier

Forretningsudvalget indstiller blandt andet…

  • at vareforsyning til DNU søges etableret i en fællesregional løsning i henhold til budgetforliget den 23. februar 2011,
  • at kostforsyning sker fra de eksisterende køkkener. Det udredes dog, om der kan laves yderligere fællesregionale løsninger indenfor kostområdet, og
  • at udredninger vedrørende fællesregionale løsninger på kost-, sterilcentral og medicinområdet foretages i foråret 2011.

Anders Kühnau var forhindret i at deltage i sagens behandling.


Regionsrådet holder møde onsdag den 23. marts, kl. 13:00
Regionsrådssalen,
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26,
8800 Viborg

Punkterne er henholdsvis nr. 15 og nr. 17 på dagsordenen.

/mop