Ved hjælp af et fælles økonomisystem og en ny kontoplan vil Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus sammen med Rådgivergruppen DNU I/S spare Region Midtjylland for papir- og ekstraarbejde – og ikke mindst udgifter – i fremtidens byggerier.


Ved hjælp af et fælles økonomisystem og en ny kontoplan vil Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus sammen med Rådgivergruppen DNU I/S spare Region Midtjylland for papir- og ekstraarbejde – og ikke mindst udgifter – i fremtidens byggerier.

- Ved at bruge et fælles økonomisystem undgår vi de afstemningsopgaver, der ville være nødvendige mellem to forskellige økonomisystemer. Afstemning kan måske lyde som en banal opgave, men den er ret tidskrævende, forklarer økonomiansvarlig i Projektafdelingen for DNU, Søren Winther Hansen.

Tidligere skulle en entreprenør, der havde leveret en ydelse, sende en faktura til den offentlige instans, som derefter sendte den videre til rådgiveren. Dernæst skulle rådgiveren så printe fakturaen, stemple den, scanne den ind og sende den tilbage til den offentlige instans, der så godkendte betalingen. Samtidig registrerede både rådgiveren og den offentlige instans fakturaen i hvert sit regnskab, som med hyppige intervaller skulle afstemmes med hinanden. Det slipper man for med et fælles økonomisystem.

- En af fordelene er, at bygherren har fuld indsigt i rådgiverens dispositioner. Tidligere har vi som rådgivere lavet regnskabet i vores eget økonomisystem, hvorefter det er blevet sendt til bygherren, der så har afstemt det med sit eget regnskab. Den slags er tidskrævende, og det slipper vi helt for nu, fortæller økonom i Rådgivergruppen DNU I/S, Henriette Linde.

Bygget til fremtiden
Tidligere har Region Midtjyllands økonomisystem ikke været gearet til store byggeprojekter. Den standardkontoplan, der rulles ud over nye byggeprojekter, har ikke indeholdt de konti, der er nødvendige i et stort byggeprojekt. Men nu har bygherre og rådgiver i samarbejde med Region Midtjyllands regnskabsafdeling lavet en ny og omfattende kontoplan, som kan være et udgangspunkt for fremtidige byggeprojekter.

- Jeg håber selvfølgelig, at kontoplanen vil blive brugt i fremtiden. Der er jo ingen grund til at gøre det mere kompliceret end nødvendigt. Jeg kan sagtens forestille mig, at denne kontoplan for eksempel vil kunne blive brugt som model for det kommende hospitalsbyggeri i Gødstrup, siger Henriette Linde.

Det fælles økonomisystem og den nye kontoplan vil stå sin første prøve, når opførelsen af TrygFondens Familiehus i tilknytning til det eksisterende Aarhus Universitetshospital, Skejby, begynder i midten af april 2011.

Læs den fulde pressemeddelelse her.

/mop