Ændringer i DNUs Styregruppe og Forretningsudvalg efter fusion af universitetshospitalerne i Aarhus. Desuden nedlægges de midlertidige Interimledelser.


Fra fredag den 1. april 2011 fusionerer den organisation af Aarhus Universitetshospital, Aarhus Sygehus og Aarhus Universitetshospital, Skejby, som gradvist skal tage byggeriet af Det Nye Universitetshospital i brug fra 2016.

Fusionen betyder at universitetshospitalets kræfter forenes tidligere end den fysiske fusion, idet hele DNU-hospitalsbyen først er endeligt udbygget i 2019.

For planlægningen af DNU-byggeriet betyder den fremrykkede fusion en mere lige vej til at få taget de afgørende beslutninger, der giver mega-byggeprojektet den nødvendige fremdrift.

Den nye hospitalsledelse sidder sammen med en leder fra hvert af de 5 Centre, som hospitalet organiseres i, direkte med i Styregruppen for DNU-projektet sammen med Region Midtjyllands Sundhedsdirektør, Projektdirektøren og repræsentanter for Aarhus Universitet og Psykiatrisk hospital.

Og Forretningsudvalget for DNU udgøres fra fusionen af den nye hospitalsledelse, en repræsentant for Regionens Sundhedsplanlægning samt Projektafdelingens ledelse.

Da DNUs 5 Centre nu sidder med i byggeriets Styregruppe, bliver de midlertidige ledelser; ”interimledelserne”,der vikarierede for en smidig beslutningsproces i perioden frem til 1. april 2011, overflødig og nedlægges samtidig.
Redigeret 1. april 2011/los