Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 27. april 2011


Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 27. april 2011:


Årsrapport 2010 fra NIRAS ("Det tredje øje") vedrørende Det Nye Universitetshospital i Århus

Forretningsudvalget indstiller…

  • at NIRAS' årsrapport 2010 vedrørende gennemførelse af projektet DNU og de efterfølgende iværksatte tiltag tages til efterretning.Bevilling til udarbejdelse af for- og hovedprojekt samt udførelse i forbindelse med anlægs- og kloakentrepriser på DNU

Forretningsudvalget indstiller...

  • at bevillingen til Delprojekt Byggemodning, Infrastruktur og Landskab på DNU forhøjes med 140,5 mio. kr. (indeks 121,0) til anlægs- og kloakentrepriser på DNU,
  • at der afsættes yderligere rådighedsbeløb på 40,0 mio. kr. i 2011, 75,2 mio. kr. i 2012 og 25,3 mio. kr. i 2013,
  • at rådighedsbeløbet for 2011 finansieres af Puljen til DNU, Viborg og Gødstrup, og at rådighedsbeløbene for 2012-2013 finansieres af hensættelsen til kvalitetsfondsprojekter, og
  • at projektet udbydes i offentligt EU-udbud uden prækvalifikation.


Regionsrådet holder møde onsdag den 27. april, kl. 13:00
Regionsrådssalen,
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26,
8800 Viborg

Punkterne er henholdsvis nr. 2 og nr. 3 på dagsordenen.

/mop