Når der bliver flere ældre og kronisk syge i fremtiden, samtidig med at penge og hænder bliver færre i sundhedsvæsnet anno 2020, så skal IT være en afgørende faktor til at afhjælpe de mange kommende udfordringer.

Når der bliver flere ældre og kronisk syge i fremtiden, samtidig med at penge og hænder bliver færre i sundhedsvæsnet anno 2020, så skal IT være en afgørende faktor til at afhjælpe de mange kommende udfordringer.

Derfor arbejder Danmarks fem regioner sammen om at udvikle den bedste måde at anvende it på i sundhedssektoren og har givet sig selv en ambitiøs deadline på knap 2 år, frem til udgangen af 2013.

I regionernes it-samarbejde spiller Region Midtjylland en væsentlig rolle, da Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) er dét af de nye hospitalsprojekter, der er længst fremme i processen. Samtidig ledes en arbejdsgruppe, der skal sørge for erfarings- og vidensdeling på tværs af regionerne, af Region Midtjylland.

I fællesskab har de fem regioner i Danmark opsat 24 it-pejlemærker, der skal ruste det danske sundhedsvæsen til at klare de mange udfordringer, det står over for i fremtiden, som blandt andet er:

  • Snævre økonomiske rammer,
  • Nye og flere behandlingsmetoder
  • Et stigende antal af ældre og kronisk syge borgere      It-chef Lars G.
          Knudsen

En øget brug af it kan være med til at lette disse udfordringer, men det kræver, at den enkelte region stiller krav – både til sig selv og til de øvrige regioner.

- Nogle af pejlemærkerne er krav, regionerne stiller til sig selv. For eksempel er det bestemt, at alle regionerne skal have indført den Elektroniske Patient Journal (EPJ) fuldt ud på samtlige hospitaler inden udgangen af 2012, siger IT-chef i DNU’s projektafdeling, Lars G. Knudsen.

- Andre pejlemærker lægger op til samarbejde. For eksempel har regionerne sat sig et mål om at få et fælles journalsystem inden for ambulanceområdet i Danmark.

 

Øget egenomsorg
Et andet vigtigt område, hvor it og teknologi i fremtiden vil være en stor hjælp, er ved inddragelse af patienten i behandlingen. It skal simpelthen gøre borgerne i stand til i højere grad at tage vare på sig selv. Dette er nødvendigt, da der bliver flere ældre og kronisk syge, mens der er en begrænset mængde penge og hænder i sundhedssektoren.

- Vi skal udnytte patienternes evne til egenomsorg. Det kan for eksempel ske ved telemedicin, hvor en kronisk syg person får en pakke med blandt andet genoptræningsplaner samt it-udstyr, så han eller hun kan komme i kontakt med en læge. På den måde kan den kronisk syge få lov til at blive i sit eget hjem, samtidig med at hospitalet sparer en sengeplads, siger Lars G. Knudsen.

Han er overbevist om, at Det Nye Universitetshospital i Aarhus vil have integreret alle 24 pejlemærker:

- Den første afdeling i DNU står jo først færdig i 2014, så det regner jeg bestemt med, siger han.

/mop