Anlæg og drift af byggepladsernes fællesfaciliteter iunder hele DNU-projektets opførelse udbydes som konkurrencepræget dialog. Prækvalifikation fra 12. maj 2011 på eu-supply.som.

Det Nye Universitetshospital går i sit første udbud


Danmarks største hospitalsbyggeprojekt offentliggør det første udbud nu. Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) indleder sine udbud med prækvalifikation af entreprenører til udbud af byggepladsens fællesfaciliteter.

Før selve hospitalet kan bygges, skal byggepladsen anlægges og holdes i gang under hele byggeperioden. Det er den opgave, det nu udbydes til entreprenører i hele Europa.

Det er noget helt nyt, at opgaven som driftsoperatør af anlæg og drift af så stor en byggeplads udbydes som én samlet selvstændig opgave.

Når byggepladsen er anlagt, skal der i alt bygges 232.000 kvadratmeter nyt hospital. Ud over det enorme nybyggeri ligger der også en stor opgave i at integrere de eksisterende 157.000 kvadratmeter universitetshospital.

Når Det Nye Universitetshospital i Aarhus står færdigt i 2019, vil områdets aktivitet og størrelse gøre, at der nærmest er tale om en helt ny bydel.

Alle DNU’s udbud findes på eu-supply.com, og alle kommende og nuværende udbud kan følges her på DNUs hjemmeside under "Udbud" i universalmenuen på forsiden.

Se pressemeddelelse.