I disse dage arbejdes der på højtryk for at færdiggøre sikringsstrategien for DNU. Strategien har fået arbejdstitlen ”Trygt Hospital”, og det er netop trygheden – både for ansatte og patienter – der er grundtanken bag hele sikringsstrategien.


I disse dage arbejdes der på højtryk for at færdiggøre sikringsstrategien for DNU. Strategien har fået arbejdstitlen ”Trygt Hospital”, og det er netop trygheden – både for ansatte og patienter – der er grundtanken bag hele sikringsstrategien.

Når man opholder sig på Det Nye Universitetshospital skal man føle sig tryg – også når det er aften eller nat, hvor der ikke altid er så mange andre i nærheden. Personalet skal for eksempel kunne afskærmes for aggressive besøgende i akutcentret, og samtidig skal det sikres, at patienter og pårørende ikke ved et uheld får adgang til farlige rum, som for eksempel visse laboratorier.

Derfor arbejder Projektafdelingen for DNU med at inddele alle afdelinger over hele hospitalsbyen i røde, gule og grønne zoner, alt efter hvor tilgængelig den enkelte afdeling skal være for offentligheden. De røde zoner, der tæller blandt andet operationsstuer og røntgenrum, vil være adgangskontrolleret 24 timer i døgnet, mens de gule zoner, som kan være ambulatorier og skadestue/vagtlæge, vil være åbne for alle i et afgrænset tidsrum. Hovedindgangen, gallerierne og arkaderne hører til i den grønne zone, hvor der er åbent for alle 24 timer i døgnet.

Mere end zoneopdeling
Der ligger dog meget mere i arbejdet end blot at zoneopdele de forskellige afdelinger. Det er nemlig ikke så let at få alle til at føle sig trygge uden at gøre nogen utilfredse, fortæller brugerkoordinator i Projektafdelingen for DNU, Kaspar Bo Laursen:

”Et stort diskussionspunkt lige nu er, om der skal være videoovervågning uden for omklædningsrummene. Tryghed er en meget individuel størrelse, og det er ikke nemt at gøre alle tilfredse. I sidste ende er det jo et holdningsspørgsmål. Det handler om, hvad vi mener et hospital er; er det et offentligt område, hvor vi alle sammen som skatteborgere har lov til at færdes frit? Eller er det et offentligt område for svage mennesker, der skal beskyttes, hvor vi skal have maksimal sikkerhed? Det er basalt set det, vi skal tage stilling til, og svarene på de to spørgsmål er forskellige fra person til person,” siger han.

Nøgler pensioneres
På DNU vil mange nøgler blive erstattet af nøglekort. Det vil gøre sikkerhedssystemet langt mere fleksibelt, da man hurtigt kan omkode låsene, hvis en afdeling skal skifte sikkerhedszone. Samtidig kan man hurtigt få et nyt nøglekort, hvis man har mistet det gamle, og der vil ikke være behov for at skifte en masse låse. I tilfælde af brand kan alle de nødvendige døre hurtigt åbnes, så brandmænd kan komme ind og ansatte og patienter kan komme ud. Udvalgte medarbejdere med rettigheder til adgangskontrolsystemet kan logge på en hvilken som helst computer på hospitalet og sørge for, at de rigtige døre åbnes, når behovet opstår.

Sikringsstrategien vil blive endeligt vedtaget i sommeren 2011.