Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 25. maj 2011.

Regionsrådet behandler DNU under to punkter onsdag den 25. maj 2011:


Bevilling til udarbejdelse af dispositions- og projektforslag til Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU

Forretningsudvalget indstiller…

  • at der udarbejdes dispositions- og projektforslag samt igangsættes for- og hovedprojekt for Delprojekt Vareforsyning BYG, DNU,
  • at Projektafdelingen DNU meddeles anlægsbevillinger og rådighedsbeløb jf. tabel 2, og
  • at rådighedsbeløb og bevilling finansieres, som anvist i tabel 2.


Henvendelse fra regionsrådsmedlem Anne V. Kristensen vedrørende "Det tredje øje", Det Nye Universitetshospital i Århus

Forretningsudvalget indstiller...

  • at regionsrådet orienteres om referaterne fra de kvartårlige møder mellem Niras og direktionen.

Regionsrådet holder møde onsdag den 25. maj, kl. 13:00
Regionsrådssalen,
Regionshuset Viborg,
Skottenborg 26,
8800 Viborg

Punkterne er henholdsvis nr. 7 og nr. 28 på dagsordenen.

/mop