Projektafdelingens opslag efter en kurator for kunsten i DNU-projektet har modtaget 82 ansøgninger til stillingen.

Det Nye Universistetshospital i Aarhus (DNU) har lagt en strategi for kunsten i projektet, der blandt andet skal sikre at kunst bliver integreret i byggeriet og sikre en sammenhæng mellem værkerne.

Nu skal der så ansættes en kurator, som skal registrere den eksisterende kunst og undersøge, hvordan den kan integreres i det nye byggeri. Derudover skal kuratoren ansøge om penge fra forskellige fonde og arrangere de konkurrencer om den kunstneriske udsmykning, der vil komme i fremtiden.

Arbejdet skal munde ud i en kunstmanual – et dokument, der detaljeret beskriver, hvilken udsmykning man vil kunne finde på Det Nye Universitetshospital i Aarhus.

Der afvikles ansættelsessamtaler den 17. august, hvortil 5 er indbudt.