Det var, hvad størstedelen af deltagerne kom frem til på DNU-Panelets femte møde i Aarhus. 45 borgere, der repræsenterer patienter og pårørende, var mødt op for at drøfte rygernes fysiske rammer på Det Nye Universitetshospital.


Det var, hvad størstedelen af deltagerne kom frem til på DNU-Panelets femte møde i Aarhus. 45 borgere, der repræsenterer patienter og pårørende, var mødt op for at drøfte rygernes fysiske rammer på Det Nye Universitetshospital.

Region Midtjylland har en officiel rygepolitik om, at regionen er røgfri. Det betyder, at der som udgangspunkt ikke må ryges i regionens bygninger herunder DNU. Derfor vil fremtiden byde på visse udfordringer i forhold til de fysiske rammer for rygere.

Ole Gilberg fra Rygerpartiet indledte en workshop seance med at fortælle, hvorfor rygning ifølge ham hører under den enkeltes private råderum og burde være tilladt også indenfor på landets hospitaler.

Herefter gav formanden for Sundhedsbrugerrådet i Region Midtjylland, Ejnar Pedersen, udtryk for, hvorfor rygning ikke hører hjemme på nutidens hospitaler og i stedet burde placeres i f.eks. eksterne pavilloner.

Deltagerne drøftede de fysiske muligheder for rygere på DNU i grupper og kom med forskellige input til temaet:

• Fysiske arealer til rygende patienter er nødvendige f.eks. i form af rygekabiner eller rygerum. Sådan at alvorligt syge patienter, der opfatter rygning som en del af deres livskvalitet, ikke skal kæmpe med både tobaksabstinenser og et sygdomsforløb.
• Et totalt rygeforbud med kompenserende behandlinger til rygende patienter og eksempelvis eksterne rygepavilloner, hvor rygende patienterne selv kan gå hen uden hjælp fra personalet.
• Forebyggelse og kompenserende behandling skal indføres som standard praksis for rygende patienter. De skal tilbydes terapi, hypnose, nikotinplastre og tyggegummi eller andre relevante tilbud, som kan hjælpe dem til at blive røgfrie.

Projektafdelingen har ansvaret for, at patienters og pårørendes input går videre ind i den fysiske planlægning af fremtidens hospital.

Som afslutning på mødet fik deltagerne evalueringsskemaer, som overvejende gav positive tilbagemeldinger. Deltagerne var især glade for workshop arbejdsformen, som derfor fremover vil blive et fast indslag på DNU-Panel møder.

Du kan læse mere om DNU-Panelet under menuen Patientinddragelse her på siden. Har du lyst til at deltage i DNU-Panelet eller stille spørgsmål relateret til DNU projektet, er du velkommen til at sende Projektafdelingen en mail.

Det næste DNU-Panel møde finder sted torsdag den 26. januar 2012.

/hk