Da byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus kommer i udbud efter årsskiftet, afholder Projektafdelingen for DNU i samarbejde med Dansk Byggeri et informationsmøde om udbudsprocessen og byggeriet den 4. oktober. Dagen før har 280 repræsentanter fra byggebranchen som byggevirksomheder, håndværksmestre, rådgivere og leverandører meldt deres ankomst.

Da byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus kommer i udbud efter årsskiftet, afholder Projektafdelingen for DNU i samarbejde med Dansk Byggeri et informationsmøde om udbudsprocessen og byggeriet den 4. oktober.

Dagen før har 280 repræsentanter fra byggebranchen som byggevirksomheder, håndværksmestre, rådgivere og leverandører tilmeldt sig for at høre mere om, hvordan DNU-projektets byggeentrepriser bliver udbudt.

Det er første gang i Danmark, at et så stort hospitalsbyggeri skal i udbud. Der er tale om et byggeprojekt, der svarer til at samle 5-6 provinshospitaler i ét byggeri.

Det Nye Universitetshospital udbyder fra årsskiftet og over de kommende år i alt 11 byggeetaper som storentrepriser i størrelsen fra ca. 10.000 – 30.000 m2.


”Når vi vælger at udbyde bygge- og anlægsopgaverne i storentrepriser, så skyldes det bl.a., at dette entrepriseprincip i forhold til DNU-projektets samlede størrelse, kompleksitet og tidsmæssige udstrækning, vil skabe den mest optimale konkurrencesituation og dermed den mest optimale prissætning på projektet. Vi ser det som vores forpligtelse at have et stort fokus på tid, kvalitet og økonomi i projektet.” Udtaler byggechef Hans Haaning, bygherreorganisationen for DNU.


Informationsmødet kommer bl.a. til at omhandle DNU projektet, rammerne for DNUs udbud samt bygherres krav til arbejdsmiljø og sikkerhed.

Sundhedsdirektør Ole Thomsen vil desuden informere om Region Midtjyllands øvrige byggeprojekter.

Informationsmøde om DNUs udbud, tirsdag den 4. oktober
Auditorierne, Skejby
Brendstrupgårdsvej 100,
8200 Aarhus N

Læs mere her.

OBS.:  Parkeringsmulighed på Hedeager 3, sidevej til Brendstrupgårdsvej.

Tilnmeldingsfristen er udløbet.