Dansk Byggeri opfordrer byggebranchen til at skaffe sig de rette kompetencer til at kunne byde på fremtidens hospitalHvornår og hvordan bliver byggeriet af Det Nye Universitetshospital i Aarhus udbudt.
Det spørgsmål var temaet for et informationsmøde den 4. oktober 2011. Knap 300 interesserede tilbudsgivere som byggevirksomheder, entreprenører, rådgivere og leverandører var mødt op for at høre mere om udbudsprocessen af de bygge- og anlægsopgaver, som går i gang fra marts 2012
.

Alle DNUs bygge- og anlægsopgaver bliver udbudt digitalt via EU-supply, fortalte  udbuds- og risikostyringskoordinator, Birgitte Møller, Rådgivergruppen DNU I/S.

De fremmødte fik oplyst, at det i øvrigt gælder for hele udbudsprocesssen fra offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse til vurdering af tilbud og meddelelse om kontrakttildeling.

Da al kommunikation i udbudsfasen udelukkende kommer til at foregå skriftlig vis EU-supply.com fik de fremmødte blandt informationsmaterialet udleveret en guide til denne digital udbudsplatform.

Birgitte Møller oplyste desuden, at platformen er almindelig anvendt, idet mere end 40.000 udbud gennemføres om året her og mere end 130.000 leverandører og entreprenører indenfor EU afgiver tilbud etc. i EU-Supply.com.

DNUs informationsmøde blev afholdt i samarbejde med Dansk Byggeri. Chefkonsulent Flemming Grangaard gav udtryk for, at netop et digitalt redskab havde byggebranchen efterspurgt i flere år og han opmuntrede entreprenørerne til at bruge tiden til at iklæde sig de nødvendige kompetencer. Blandt andet stiller Dansk Byggeri en række konkrete kurser til rådighed for sine medlemmer.

DNUs nybyggerier udbydes som storentrepriser. Det første udbud omhandler behandlings- og sengebygninger på ca. 33.000 m2 og det offentliggøres marts 2012. Alle de forventede udbud fremgår af udbudsoversigten. Den kan findes her på hjemmesiden under "Udbud" og vil løbende blive holdt a'jour.

Foruden nybyggeriet på ca. 220.000 m2 fordelt på 12 udbudspakker a’ mellem 7.000 – 36.000 m2 vil der i DNU også blive udbudt ombygning og anlægsarbejder.

I løbet af 2012 vil der desuden blive fastlagt udbudsform og –tidsplan for en lang række udstyrsleverancer og løst inventar.