Med penge fra Trygfonden er der nu ved at være etableret et Familiehus i tilknytning til Aarhus Universitetshospital, Brendstrupgårdsvej. Onsdag den 12. okober 2011 kunne byggeriet af Trygfondens Familiehus fejre rejsegilde.

TrygFondens familiehus rejser sig

I strålende solskin kunne TrygFonden, DNUs rådgivere og Projektafdeling samt repræsentanter for Aarhus Universiettshospital glæde sig over at TrygFondens Familiehus nu er en realitet. Onsdag den 12. oktober 2011 blev byggeriet fejret med rejsegilde.
Allerede fra maj 2012 får forældre og søskende til alvorligt syge børn på Aarhus Universitetshospital mulighed for at tage det cirkelformede hus i brug.

- Huset er ved at tage form. Det afviger arkitektonisk og med sit materialevalg betragteligt fra hospitalet. Og selvfølgelig skal Familiehuset være noget andet og noget særligt. Formålet med huset bliver understøttet af den spændende arkitektur, sagde centerchef Ole Ledet Pedersen blandt andet. 

Arkitekt Tom Danielsen fra Rådgivergruppen DNU I/S, der står bag projekteringen af Universiettshospitalets familiehus sagde om byggeriet:
- TrygFondens Familiehus er et alternativ til dagligdagen på Børneafdelingen. Bygningen samler, men åbner sig også op mod omgivelserne. Hurra for det gode håndværk.

I TrygFondens Familiehus kan forældre og søskende til børn indlagt på Aarhus Universitetshospital tage ophold og bo, når de har behov for at trække sig tilbage fra hospitalets verden. Huset kommer til at rumme 12 familierum med plads til 4-5 personer. Der bliver desuden motionsrum, it-rum, musikrum og legeplads, som er blevet til i et tæt samarbejde med repræsentanter for forældre.

Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, er bygeherre for byggeriet.