Når der skal bygges nyt, skal der også navngives. På Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har man formentlig fundet navnene på fire nye centrale veje omkring hospitalsbyen.

Når der skal bygges nyt, skal der også navngives. På Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) har man formentlig fundet navnene på fire nye centrale veje omkring hospitalsbyen.

Den 26. oktober tager regionsrådet i Region Midtjylland stilling til de fire indstillede navneforslag.

Palle Juul-Jensens Boulevard bliver en ca. 2 km lang intern ringvej, som omkredser DNU. Den vil fungere som en hovedtrafikåre, der forbinder DNU med indfaldsvejene. Boulevarden bliver 4-sporet med tilhørende cykelsti og fortov.

Tyge Søndergaards Vej udgør den nordlige indfaldsvej til DNU. Den forbinder Ny Herredsvej med Palle Juul-Jensens Boulevard og fungerer samtidig som primær ankomstvej til Akutcentret. Adgang til TrygFondens familiehus vil også ske via denne vej.

Carl Krebs Vej vil fungere som sydlig indfaldsvej til de faglige centre på DNU. Vejen forbinder den sydlige del af Ny Herredsvej med Palle Juul-Jensens Boulevard.

Karen Elise Jensens Vej vil forbinde Ny Herredsvej med Forum, som placeres i hjertet af hospitalet. Man arbejder for, at Forum bliver et 25.000 km2 stort vartegn for DNU som bl.a. indeholder et ankomstområde med information og butikker samt forsknings- og laboratoriefaciliteter.

Se kort over de nye vejes placering her.

Baggrund for udvælgelsen
Aarhus Kommune har valgt at inddrage DNUs bygherre i navngivningen af hospitalets nye veje. Kommunen ønskede, at navneforslagene tog udgangspunkt i markante afdøde danskere med forbindelse til sundhedsverdenen eller i områdets arkæologiske historie. DNUs Styregruppe valgte at arbejde videre med sundhedsvinklen, da man besluttede, at den var mest relevant i forhold til hospitalet.

Jydsk Medicinhistorisk Selskab blev involveret i processen med henblik på at finde nogle egnede kandidater. Fire afdøde personer, der hver især har haft stor indflydelse på det aarhusianske sundhedsvæsen, er blevet udvalgt.

Efter regionsrådet har stemt om de fire vejnavne, skal de endeligt godkendes af Aarhus Kommune, inden de kan træde i kraft. 

Hvem var de:
  • Palle Juul-Jensen (6.8.1929 - 26.12.1998) var speciallæge i neurologi og i klinisk neurofysiologi. Fra 1971 - 1988 var han dekan for det Lægevidenskabelig Fakultet ved Aarhus Universitet. Fra 1988 - 1995 var han medicinaldirektør i Danmark dvs. leder af Sundhedsstyrelsen.
  • Tyge Søndergaard (27.8.1914 - 9.5.1990) var læge, professor og dr. med. Fra 1961 - 1981 var han professor i kirurgi på Aarhus Universitet og i en periode dekan for det Lægevidenskabelige Fakultet. Tyge Søndergaard hørte til en af Danmarks og verdens pionerer inden for hjertekirurgien.
  • Carl Krebs (2.5.1892 - 12.6.1979) blev leder af røntgenafdelingen på Århus Kommunehospital i 1922 og senere leder af radiumstationen. Han var også leder af røntgenafdelingen på Århus Amtssygehus fra 1925 - 1927. I 1943 blev han Aarhus Universitets første professor i radiologi.
  • Karen Elise Jensen (1916 - 1996) stiftede Karen Elise Jensens Fond i 1986. Fonden støtter fortrinsvis lægevidenskabelig forskning og forebyggelse i Vestdanmark og blev oprettet efter datteren Suzannes død af leukæmi i 1980.