Byggeriet af Det Nye Universitetshospital, DNU, i Aarhus går efter planen. Tidsplanen er, at den 1. byggeopgave N1 udbydes i licitation marts 2012, for at kunne gå i jorden august 2012.


Byggeriet af Det Nye Universitetshospital, DNU, i Aarhus går efter tidsplanen. Tidsplanen er, at den 1. byggeopgave N1 udbydes i licitation marts 2012, for at kunne gå i jorden august 2012.

Det Nye Universitetshospital udbyder således fra foråret 2012 og over de kommende år i alt 11 byggeetaper som storentrepriser i størrelsen fra ca. 10.000 – 30.000 m2 nybyggeri.

Forud for selve opførelsen af de første nybyggerier har der netop været afholdt licitation for byggemodningen af DNU-grunden, som blandt andet omfatter jordafrømmes af ca. 750.000 m3 jord og terrænregulering.

Byggemodning i gang
Der er lige indgået aftale med Entreprenøren og den formelle kontrakt ventes klar indenfor en uge og Rådgivergruppen DNU I/S forventer, at jordarbejdet vil begynde indenfor den kommende måneds tid dette år.

Desuden føres der i øjeblikket dialogmøder med byderne på ”Byggepladsens Fællesfaciliteter”, der blandt andet omfatter anlæg af skurby, portvagt, sikring, indretning af byggeplads med hensyn til veje, logistik, renovering og andre nødvendige funktioner.

Størrelsen af byggeriet og den forholdsvis lange byggeperiode er ekseptionel for danske forhold og det er baggrunden for, at et anlæg og den efterfølgende drift af selve byggepladsens faciliteter ønskes styret og fælles for alle de op til 40 entreprenører, der vil være på byggepladsen samtidig i den mest aktive byggeperiode.

Løbende beslutninger
Den 26. oktober 2011 behandlede Regionsrådet i alt 4 forskellige indstillinger om DNU-projektet, som skrider konkret frem i planlægningen. Indstillingerne omhandlede…
  • bevilling til at udarbejde dispositions- og projektforslag for hospitalets Hoved-Neuro Center,
  • forslag til navngivning af de nye vejanlæg rundt om DNU-projektet efter ønske fra Aarhus Kommune,
  • den kvartalsvise risikorapportering fra gennemgående rådgiver, Rådgivergruppen DNU I/S,
  • bygherrerådgiver Niras’ referat fra kvartalsmøde med administrationen
  • samt orientering om arbejdet med en kunststrategi for DNU, der er sket i samarbejde med Statens Kunstfond. Der skal nu udarbejdes en håndgribelig kunstmanual, hvortil der i en periode er ansat en halvtids kunstkurator.

Arbejdet med dispositions- og projektforslag for Akut Centret er færdigt og ventes i Regionsrådet i december 2011, mens der i øjeblikket gennemføres planlægning af Centrene Abdominal og Inflammation, hvor hospitalsansatte blandt andet bidrager til planlægningen i 35 forskellige brugergrupper.

Samtidig med dette arbejde føres der løbende dialog med Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse om blandt andet størrelsen på en budgetpost til uforudsete udgifter i byggeriet. Der er aktuelt opbygget en reserve- og besparelses post på 600 mio. kroner.

Tidsplanen strammet op
Det Nye Universitetshospital i Aarhus tages i brug løbende allerede fra 2014 frem til 3. kvartal af 2018, hvor hele hospitalsbyen vil være ibrugtaget et helt år tidligere end oprindeligt planlagt.