Når der arbejdes på at dimensionere Det Nye Universitetshospital så hensigtsmæssigt som muligt, gør Projektafdelingen for DNU ofte brugt af en modelbyggeplads.

Når der arbejdes på at dimensionere Det Nye Universitetshospital så hensigtsmæssigt som muligt, gør Projektafdelingen for DNU ofte brugt af en modelbyggeplads. Her kan man ved hjælp af en fysik afprøvning af indretningsplanerne få et overblik over, om rummene fungerer optimalt, eller om der er noget, der kan forbedres.

Der er ikke mange, der ved det, men i stueetagen under de kontorer, som huser Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital i Aarhus, findes der en modelbyggeplads. Her, hvor duften af savsmuld nærmest er konstant, bliver vægge sat op og taget ned, mens rum bygges op, indrettes og tømmes.

DNU Design Lab, som den lille byggeplads hedder, giver Projektafdelingen for DNU og de kommende ansatte på hospitalet muligheden for faktisk at afprøve dele af Det Nye Universitetshospital, inden det overhovedet er bygget.

 

Eksempel på rumafprøvning i DNU Design Lab

Selve lokalet er omkring 600 m2 og det giver mulighed for at opbygge enkle kulisser af både enkeltrum og rumforløb i størrelsesforhold 1:1.

”Når man indretter et hospitalsrum, er der mange forskellige hensyn at tage. Hospitalsansatte, patienter, rengøringspersonale og teknikere har hver sine behov og krav til rummene og de behov kan nemt være forskellige. Gennem en fysisk afprøvning har vi mulighed for at skabe et fælles sprog mellem arkitekter og klinikere ved at tale ud fra hverdagens rutiner og arbejdsopgaver og klinikere er på den måde med til at kvalitetssikre løsningerne, ” siger arbejdsmiljøkoordinator i Projektafdelingen for DNU, Katrine von Schimmelmann.

Brugerne bliver hørt
Projektafdelingen gør massivt brug af brugerinvolvering. Det vil sige, at hospitalets medarbejdere deltager i selve projekteringsfasen, så deres praktisk erfaring og viden om arbejdets udførelse kan inddrages i designprocessen.

Deltagelsen foregår i brugergrupper i samarbejde med arkitekter, ingeniører, hospitalsplanlæggere og arbejdsmiljøkonsulenter.

I dette arbejde kan der være situationer, hvor der opstår et ønske om en praktisk afprøvning af tegninger og skitser. Det er netop her, DNU Design Lab bidrager med den øget afklaring hos deltagerne.

 

Arbejdsmiljøkoordinator Katrine von Schimmelmann

”Vi har utroligt mange positive erfaringer med brug af Design Lab. I forbindelse med indretning og dimensionering af en standard intensiv sengestue viste det sig for eksempel, at der rent faktisk ikke var den nødvendige plads til at udføre flytning af en patient ergonomisk hensigtsmæssigt. Vi var nødt til at udvide rummet for at få en optimal intensiv sengestue. Det var en meget lærerig oplevelse og resultatet blev virkelig bedre i samarbejde med klinikere, servicepersonale og de projekterende, ” siger Katrine von Schimmelmann.

Faktakboks:
Målet med DNU Design Lab i forbindelse med planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus:

  • Sikre at DNU er indrettet og dimensioneret, så det enkelte rum eller rumforløb er en egnet ramme om de opgaver, som skal udføres og herved forbygge uhensigtsmæssigt indretning samt reducere senere ombygninger.
  • Sikre at rum ikke giver anledning til unødvendige belastninger af personale og patienter.
  • Sikre at det programmerede areal anvendes optimalt og fremtidssikres mest muligt.
  • Understøtte innovation og udvikling af den måde, vi arbejder og indretter os på.


Har du spørgsmål til DNU Design Lab, så kontakt venligst arbejdsmiljøkoordinator: Katrine.Schimmelmann@dnu.rm.dk