Kan man som almindelig borger være med til at påvirke beslutninger, som afgør hvordan et nyt gigantisk hospital kommer til at se ud? Det kan man i Aarhus som deltager i DNU-Panelet.

Kan man som almindelig borger være med til at påvirke beslutninger, som afgør hvordan et nyt gigantisk hospital kommer til at se ud? Det kan man i Aarhus som deltager i DNU-Panelet.

Det Nye Universitetshospital i Aarhus, DNU, har siden 2009 involveret patienter og pårørende med erfaringer og oplevelser fra sundhedsvæsnet i planlægningen af DNU.

Her har deltagerne haft mulighed for at komme med input til forskellige emner, som er relevante for opførelsen af hospitalet og er derigennem blevet hørt på forskellige områder af planlægningsprocessen. Brugerinddragelsen er med til at kvalificere  hospitalsprojektet til fremtiden for Region Midtjyllands borgere.

Ophold på DNU
For patienter og pårørende er områder til ophold og ventetid på et hospital vigtige. De kommer af vidt forskellige årsager og med mange forskellige baggrunde og derfor kan patienter og deres pårørende også  have modstridende ønsker. Nogle af DNU-Panelets deltagere ønsker informationstavler inspireret af lufthavne, hvor man f.eks. kan informeres om, at man skal gå til ”skranken”, når ens behandling er klar. Andre ønsker ikke at låses fast til ét opholdssted, hvor en informationstavle er tilgængelig.

Til venteområder for pårørende har deltagerne i DNU-Panelet også flere ønsker. Hvis man venter kort tid, kan man godt sidde i stole, men hvis ventetiden er længere er der brug for mere fleksible møbler til at hvile i. De mange forskellige behov, som der skal indrettes til, betyder, at arkitekterne bliver udfordret.

 
Eksempel på venteområde i Det Nye Universitetshospital,
illustreret af Rådgivergruppen DNU I/S
 Arkitektfaglig leder Preben Jensen, Rådgivergruppen DNU I/S, mener, at brugerinddragelse af DNU-Panelet er gavnlig for arkitekterne:

-De indspil og den viden, vi får fra brugerne, omsætter sig i løsninger. Det giver os et skærpet fokus på særlige behov og bibringer en indlevelse i patienternes brug af hospitalet, er hans erfaring.  

IT i fremtidens hospital
Et andet centralt område hvor DNU-Panelet er kommet med input til hospitalets planlægning er IT. Patienterne er i høj grad parate til at være mere selvhjulpne under deres ophold på hospitalet. Deltagerne har f.eks. udtrykt ønske om at få en GPS eller app til deres mobiltelefon, som kan hjælpe dem med at finde vej fra deres egne hjem og til den rigtige afdeling på hospitalet samt give en påmindelse om tid og sted for behandling.

Hvordan patienter og pårørende finder vej i det knap 400.000 m2 store nye hospital vil i høj grad inddrage IT og tage udgangspunkt i smartphones og apps, som kan lette patienter og besøgendes gang på hospitalet.

Men også adgangen til egne patientdata og andre relevante informationer som kost, medicinering, træningsprogram, handleplaner er patienterne generelt parate til at anvende IT til.

Patienthotel eller ej
Aktuelt i efteråret 2011 drøftes konceptet for et patienthotel på DNU. En arbejdsgruppe udarbejder oplæg til, om der skal være et patienthotel på DNU og i givet fald, hvilke funktioner det skal opfylde.

Derfor bliver det også hovedtemaet på det næste møde i DNU-Panelet hvor deltagerne vil få mulighed for at drøfte et fremtidigt patienthotel. De skal være med til at afprøve løsninger og principper for patienthotellet i en workshop samt bidrage med egne erfaringer og oplevelser med patienthoteller, som kan give nye perspektiver til arbejdsgruppens overvejelser og konklusioner.    

For alle borgere
DNU-Panelet er åbent for alle borgere og arbejder med en bred vifte af emner vedrørende planlægningen af Det Nye Universitetshospital i Aarhus.    

- Fra begyndelsen har Projektafdelingen ønsket at tilrettelægge en aktiv brugerinddragelse, der også inkluderer patienter og pårørende. Patienter og pårørende kommer med et særligt perspektiv, der kan bidrage til at sikre at Det Nye Universiettshospital i Aarhus svarer til forventninger og behov om 10 år, siger Projektafdelingens kommunikationschef Lotte Søgaard, som koordinere aktiviteterne i DNU-Panelet.


Næste møde i DNU-Panelet er den 26. januar 2012.
Hvis du har fået lyst til at deltage, kan du tilmeldie dig DNU-Panelet på:
DNUtilmelding@dnu.rm.dk
 
Se her for mere information om DNU-Panelet eller se
facebookgruppen "Det Nye Universitetshospital i Aarhus - DNU".