En mindre skov på 3,7 ha fredsskov er fældet på det areal, der skal blive til byggegrund, når byggemodningen af DNU snart går i gang. Derfor skal DNU-projektet nu betale for en skov af dobbelt størrelse opført andet steds.


Snart vil arbejdet med byggemodning af grunden til byggeri af Det Nye Universitetshospital i Aarhus (DNU) begynde at blive synligt for borgerne. Det sker når transporten af jord fra den ene side af Herredsvej til den anden går i gang om kort tid.

Forud er gået et minutiøst planlægningsarbejde, som tager højde for hele byggeprocessens udvikling frem til år 2017.

Inden den egentlige byggemodning med blandt andet flytning af overskudsjord og planering af byggegrunden sker, har der både skulle udføres lovpligtige arkæologiske udgravninger på grunden, og der er fældet en mindre skov på 3,7 ha med fredsskovpligt.

Langt den største del af de danske skove er fredskovspligtige. Fredskovspligten blev indført for næsten 200 år siden for at sikre Danmarks forsyning med træ, efter at næsten al skov i Danmark var blevet ryddet. 

Denne skov langs Herredsvej ved Skejby i Aarhus Nord, der bestod af blandede løvtræer, som blev plantet af Skejby Sygehus for ca. 18 år siden, skal nu give plads for det nybyggeri af DNU-hospitalsbyen, som tager sin begyndelse fra sommeren 2012.

Naturstyrelsen har givet tilladelse til at fælde fredskoven mod at Region Midtjylland planter en dobbelt så stor skov et andet sted i Aarhus Kommune.

Kommune har efterfølgende udpeget en ønskelig geografisk placering, der er egnet til at plante erstatningsskoven. Valget er faldet på et areal ved Østerby syd for Tranbjerg. Den nye skov ligger tæt ved det store boligområde i Tranbjerg. Skoven vil desuden beskytte vigtige drikkevandsboringer, og den vil blive forbundet med et tilgrænsende naturområde; Trankær Mose, så der sammenlagt bliver skabt et nyt rekreativt område på godt 20 ha.

DNU-projektet har til dato brugt knap 6 mio. kroner på de arkæologiske udgravninger, der endnu ikke er afsluttet. Aarhus Byråd behandler nu en indstilling om ny skovplantning for ½ mio. kroner.