Trafikanter må forvente trafikale gener på Herredsvej bag om det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby indtil ny og bredere Herredsvej er etableret af Aarhus Kommune i slutningen af 2013.

Fra december 2011 begynder byggemodningen af Det Nye Universitetshospital at blive synlig for offentligheden.

Det sker, når et stykke af Herredsvej skal udvides, og der skal etableres et midlertidigt signalanlæg. Begge dele sker for at sikre den byggepladstrafik, der skal afrømme jord fra byggegrunden på den ene side af vejen og transportere overskudsjorden over på den anden side af vejen.

Det handler om temmelig meget jord, der skal flyttes, som begyndelsen på byggeriet af DNUprojektet; omkring 800.000 m3 jord. Det svarer til, at al jorden fyldtes på lastbiler, som parkeret i en lige række efter hinanden fra Herredsvej i Aarhus Nord ville kunne nå helt ned til Paris; en strækning på godt 1.200 km.

Entreprenøren ventes at gå i gang i begyndelsen af december 2011. Fra dette tidspunkt vil der kunne blive tale om indsnævret kørespor og måske kun ét enkelt kørespor i den periode, hvor signalanlægget etableres.

Selve byggeriet af DNU begynder med første etape fra august 2012. Men inden selve byggeriet af nye bygninger kan gå i gang, skal grunden byggemodnes, og der skal anlægges fælles faciliteter og veje på den kommende byggeplads, så den er klar til at tage imod håndværkerne.

Trafikanter må forvente trafikale gener på Herredsvej bag om det eksisterende Aarhus Universitetshospital i Skejby, indtil en ny og bredere Herredsvej er etableret af Aarhus Kommune i slutningen af 2013.

Hjemmesiden her bringer løbende nyheder om udviklingen.